PMen juhend

Arveldused


Saldoteatised ja meeldetuletused

Summeeritakse arvelduste ja kassa/panga kannete põhjal sõltuvalt valitud perioodist, valdkonnast ja arvelduste objektist Asutuste/isikute lõikes.

Saldoteatises summeeritakse arvelduste kanded kande kuupäeva järgi.

Meeldetuletuses summeeritakse arvelduste kanded tasumise tähtaja järgi.

Mõlemal juhul kassa/panga kanded summeeritakse kande kuupäeva järgi ja mis on seotud vastava arvelduste objekti kontoga.

Meeldetuletusi saab koostada ainult võlas olevate müügiarvete kohta. Võib valida ühe müügiarvete objekti või Kõik objektid.

Saldoteatisi saab koostada ostuarvete ja müügiarvete kohta ning ka mõlemast kokku. Kui on valitud Kõik objektid, siis valik toimub Teatise trükkimise kombinatsiooni abil.

Saldoteatised koostatakse, kui valitud perioodi jooksul on toimunud käive.

Saldoteatisi saab sama registri-/isikukoodiga asutustel/iskutel kokku summeerida. Valik toimub Teatise trükkimise kombinatsiooni abil.

Teatise trükkimise kombinatsiooni abil saab koostada Saldoteatiste või Meeldetuletuste sõnastust ja muud kujundust.

Mõlema vormi kohta saab trükkida nimekirju ja teatisi. Lisaks saab Meeldetuletusi trükkida koos arvetega. Arvete nimekiri sõltub Tasumata arvete trükivormi seadistusest.

Mõlema vormi korral saab teatisi salvestada PDF formaadis. Iga faili salvestamisel lisatakse rida Meilide registrisse, kust on võimalik edasi meilile saata.

Trükkimisel ja PDF formaadis salvestamisel toimub Asutus/isiku valik Saldode registrist. Valida saab ühe, mõned või kõik (Ctrl+A) read. Mõne rea valik toimub Ctrl või Shift ja hiire vasaku nupu abil.

Meili registrisse lisamisel meili tekst on standartne või võetakse Kasutaja seadistusest meilimise sektsioonist Meili tekst. Peab arvestama, et seda teksti kasutatakse ka arvete PDF formaadis salvestamisel.

Meilimise registris saab vaadata PDF faili, kui rea peal vajutada hiire paremat nuppu ja valida Ava PDF.