PMen juhend

Arveldused


Arvelduste kande lisamine

Enne lisamist peab olema valitud:

Kandeid saab lisada:

Käsitsi sisestamist saab alustada:

Kanded saavad arvelduste objektiga seotud konto suhtes olla kas deebet kanded või kreedit kanded. Kannet saab alustada, kas deebet või kreedit kannet. Kande lisamise käigus saab ka muuta, kas tegemist on deebet või kreedit kandega.

Kannetega seotud informatsioon:

Kõik väljad ei ole korraga avatud. Vasakul servas on riba nuppudega + või -, kus saab väljasid lisaks avada või sulgeda. Kui väli on täidetud, siis on alati avatud ja sulgeda ei saa.

Teatud veerud, mis on arvelduste objektiga sisselülitatud, on alati avatud.

Tulu/kulu klassifikaatorid on peidetud, mis on seadistuses määratud, et ei ole kasutusel. Mõistlik oleks need klassifikaatorid välja lülitada, mida ei soovita kasutada.