PMen juhend

Arveldused


Meilide saatmine

Arvete, saldoteatiste, meeldetuletuste ja muude teadete saatmine toimub läbi meilide registri.

Arvete saatmine

Arvete saatmiseks meilile tuleb nad eelnevalt salvestada Pdf formaadis. Asutus/isikute nimekirjas peavad olema sisestatud arve saaja meili aadress või aadressid, kui saata mitmele saajale.

Teadete saatmine

Teate tekst peab olema sisestatud Kasutaja seasdistuses meilimise parameetrite jaotuses.

Vajadusel saab teatele lisad manusena ühe faili.

Tekst ja fail on ühine kõikidele samaaegselt koostatud teadetele.

Teateid saab saata valitud perioodi jooksul ja valitud arvelduste objekti alt koostatud arvetega seotud ostjatele/hankijatele

Teated koostatakse ja lisatakse meilide registrisse, kui valida ülevalt menüüst Import/eksport - Koosta meilid - Teade ostjatele/hankijatele.

Avaneb arvete register, kus saab valida ühe, mõned või kõik asutus/isikud, kellel teade soovitakse saata.

Kui arvete registris on ühte asutus/isikut valitud mitu korda, siis koostatakse üks teade.

Asutus/isikute nimekirjas peavad olema sisestatud arve saaja meili aadress 1. Teisele meili aadressile teadet ei saadeta.