PMen juhend

Arveldused


Arvete koostamine

Arved koostatakse Arvelduste mooduli kannete põhjal. Üks arve võib koosneda mitmest kandest. Kanded summeeritakse üheks arveks, kui on sama arve kuupäev, arve number, asutus/isik ja arvelduste objekt. Kanded summeeritakse üheks arve reaks, kui lisaks sama alus/info, ühik, hind, käibemaksu protsent, kliendi info. Erandina on võimalik kokku summeerida erineva hinnaga kanded. Sellisel juhul on hinnaks rea summa ja koguseks 1. Arveid on võimalik trükkida või salvestada pdf formaadis. Kui arved on salvestatud pdf formaadis, siis on võimalik neid edasi saata meilile, e-arvete operaatoritele või salvestada e-arvete xml formaadis. Arve trükkimisel või pdf formaadis salvestamisel tuleb valida dokumendi kujundus, mis seotakse kannetega.

Dokumendi kujundus

Dokumendi kujundusega määratakse arve visuaalne pilt, täiendav informatsioon ja arvutamise põhimõtted. Puudutab üle 100 parameetri ja tunnuse. Kõik sõnastused arve blanketil on muudetavad. Vajadusel võib koostada arveid erinevates keeltes, erinevate oma asutuse rekvisiitidega, erinevate sisu tunnustega. Dokumendi kujunduse kombinatsioonide arv ei ole piiratud. Dokumendi kujunduse lisamine/korrastamine toimub eraldi aknas, kus kõikide väljade nägemiseks tuleb akna sisu kerida alla poole.

Igale dokumendi kujundusele tuleb anda nimi, mis otstarbel seda kasutatakse. Dokumendi kujundused on ühised kõikidele kasutajatele. Kui dokumendi kujundust muuta, siis muutuvad varasemad arved (vm.dokumendid), mis selle kujundusega on seotud.

Andmeväljad on grupeeritud sarnase iseloomu järgi:

Üldised mõõdud/kujundus

Arve osapooled