PMen juhend

Arveldused


Ettemaksude jagamine

Kui ühel arvelduste objektil (e. ühel pearaamatu kontol) on ühel asutus/isikul tasumisi rohkem kui esitatud nõudeid, siis tekkivad ettemaksud. Kui ettemaks jääb ülesse kuu lõpu seisuga, siis on see võimalik pearaamatusse importimisel automaatselt kanda ettemaksu kontole. Selleks tuleb arvelduste objektide nimekirjas valida ettemaksu konto. Üks ettemaksu konto võib olla valitud mitmele objektile. Arvelduste objekti ettemaksu kontoga ei ole vaja lisada.

Automaatika toimib alates 2021.a. jaanuarist. Kui enne ettemaksu konto valimist on juba kanded pearaamatusse imporditud, siis tuleb seda teha alates jaanuarist uuesti.

Import eeldab, et varem ei ole ettemakse ettemaksu kontole kantud. Kui on kantud, siis tuleb need käsitsi nulli korrigeerida.

Kui on avatud arvelduste objekt ettemaksu kontoga, siis võimalusel tuleks see likvideerida. Võib ka jääda, kui varasematel aastatel on kasutatud, aga pearaamatu kontroll võib tuvastada jääkide erinevuse, kui jooksval aastal enam mitte kasutada.

Ettemaksude ümbertõstmise kanded tehakse ilma kulude, rahavoo ja allika klassifikaatoriteta. Kandele lisatakse asutus/isik, kui on seadistatud, aga kindlasti deebet kreedit konto ja tehingupartner.

Kanne lisatakse, kui üheal asutus/isikul on kuu alguse või lõpu seisuga ettemaks.

Kande summa on kuu alguse ja lõpu jäägi vahe.