PMen juhend

Kassa/pank


Ostuarvete tasumine

Ostuarvete tasumine toimub läbi tasumata arvete akna, mille saab avada ülevalt menüüst Import/eksport -> Import -> Arveldused -> Vali tasumata arvete nimekirjast või mugavamalt, kui vajutada ülemisel tööribal nuppu Tasumine.

Enne akna avamist peab olema valitud perioodiks üks päev, millal ülekanded peaksid toimuma, Kassa/panga objekt, millisest pangast või kassast tasumine toimub ja kindlasti õige Valdkond.

Akna avanemisel arvutatakse arvelduste ja varasemate kassa/panga kannete põhjal võlas olevad arved. Tähelepanu, kui hankijale on tehtud ülekanne ja ei ole näidatud, millise arve eest, siis neid summasid sisse ei võeta. Võetakse ainult need arvelduste kanded, mis on seotud ostjate/hankijate (Pank veerus linnuke) objektiga ja kuuluvad ülekandmisele kassa/panka (Mk. veerus linnuke).

Akna ülemises servas on kolm parameetrit, mida vajadusel saab muuta

Tasumata arved alates parameetriga saab määrata, mis kuupäevast alates hakatakse tasumata arveid arvutama. Vaadatakse arve kuupäeva, mitte kande kuupäeva. Kui on teada, mis ajani on kõik arved tasutud, siis on soovitav sisestada vastav kuupäev, et hoida kokku arvutamise aega. Võib sisestada ka hilisema kuupäeva, kui on varasemast perioodis võlas olevaid arveid, aga neid ei soovitagi tasuda.

Kuvatakse ainult need võlas olevad arved, mille tasumise tähtaeg on varasem ja võrdne määratud tähtajast. Tähtaeg määratakse valitud päeva suhtes pluss teatud arv päevi, mis ulatuses soovitakse võlas arveid näha. Kui tänaseks on arve tähtaeg saabunud, siis kuvatakse kanne punaselt.

Perioodiline tasumine

Kui ühel arvel on mitu tasumise tähtaega, siis on võimalik tasuda osade kaupa (kindlustuse maksed, ajakirjanduse tellimused jne.). Võlas arved arvutatakse tasumise tähtaegade kaupa. Igal arvelduste kandel võib olla erinev tasumise tähtaeg. Perioodiliste tasumiste korral peab kassa/panga kandel olema näidatud arve tasumise tähtaeg.