PMen juhend

Kassa/pank


Eelarveandmik

Summeeritakse Eelarve, Kassa/panga ja Pearaamatu moodulite kannete põhjal.

Read on fikseeritud vastavalt kehtestatud aruandevormile.

Veergusid (max.5) saab valida teatud määral sõltuvalt seadistusest. Veerud on:

1. Eelarve veerg - summeeritakse eelarve mooduli kannete põhjal v.a. üksikud erandid.

2. Täitmise veerg - sõltuvalt seadistusest summeeritakse kas kassapõhiselt Kassa/panga kannete põhjal või tekkepõhiselt Pearaamatu kannete põhjal v.a. üksikud erandid

Raamatupidamine on kassapõhine ja/või tekkepõhine sõltumata seadistusest.

3. Protsent - arvutatakse eelarve täitmise protsent.

4. Saldoandmik - tekkepõhise täitmise korral summeeritakse saldoandmiku põhjal, mis on koostatud pearaamatu kannete põhjal.

5. Vahe - arvutatakse täitmise ja saldoandmiku veeru vahe.

Seadistamine

Seadistamine on ühine kõikides valdkondades ja kõikidele kasutajatele.

1. Nulli oma tehingupartneriga kanded - puudutab hetkel vaid kassapõhist täitmist. Saldoandmiku TP koodi jaoks on eraldi seadistus.

2. Eelarve täitmise protsent - kui soovitakse aruandes näha täitmise protsenti.

3. Võrdlus saldoandmikuga - kui soovitakse täitmist võrrelda saldoandmiku põhjal koostatud tulude ja kulude jaotusega.

4. Tegevusala kood 2 järgi - tegevusalade klassifikaatoris on eraldi koodi veerg 2, mis on mõeldud riiklike aruannete jaoks, kui kood 1 täpselt ei ühildu riikliku jaotusega.

Tekkepõhiste kannete summeerimine

Tekkepõhiseid tulu/kulu aruandeid koostatakse pearaamatu kannete põhjal:

a) tulu/kulu klassifikaatorite järgi (veerg - Täitmine)

b) pearaamatu kontode järgi (veerg - Saldoandmik)

Mõlemal juhul summeeritakse pearaamatu kanded kaks korda. Esmalt deebet konto järgi ja siis kreedit konto järgi.

Variant a) korral kontrollitakse, kas konto on määratud linnukesega, kui tulu/kulu konto ja kas kandele on valitud tulu/kulu liigi klassifikaator. Eelarveandmikus kontrollitakse lisaks kontojuhist, kas selle konto korral tulu/kulu liik kaasa võtta või mitte. Kontojuhis on eraldi deebet konto jaoks ja kreedit konto jaoks.

Variant b) korral Eelarveandmikus koostatakse esmalt saldoandmik ja saldoandmiku ridade info põhjal arvutatakse tulud/kulud.

Klassifikaatorite järgi summeeritakse tuludesse kanne, kus on valitud tulu liik ja kulu liik puudub ning kuludesse, kui kandele on valitud kulu liik.

Ridade summeerimine

Tegevusalade jaotusesse ei võeta kandeid, kus kulu liik algab 208 või 258

Rida 3 a) tulu liik algab 3000 b) konto 300000

Rida 4 a) tulu liik algab 3030 b) konto 303000

Rida 5 a) tulu liik algab 3034 b) konto 303400

Rida 6 a) tulu liik algab 3044 b) konto 304400

Rida 7 a) tulu liik algab 3045 b) konto 304500

Rida 8 a) tulu liik algab 3047 b) konto 304700

Rida 9 a) tulu liik algab 32 b) konto algab 32

Rida 11 a) tulu liik algab 35200 b) konto 352001

Rida 12 a) tulu liik algab 35201 b) konto 352000

Rida 14 a) tulu liik algab 3500 b) konto algab 3500

Rida 15 a) tulu liik algab 352 ja ei ole 352000,35201 b) konto algab 352 ja ei ole 352000,352001

Rida 17 a) tulu liik algab 38250 b) konto 382500

Rida 18 a) tulu liik algab 38251 b) konto 382510

Rida 19 a) tulu liik algab 38252 b) konto 382520

Rida 20 a) tulu liik algab 38254 b) konto 382540

Rida 21 a) tulu liik algab 3882 b) konto algab 3882

Rida 22 a) tulu liik algab 3880 b) konto algab 3880

Rida 23 a) tulu liik algab 382 ja ei ole 38250,38251,38252,38254 b) konto algab 3823 või on 382550,382560

Rida 24 a) tulu liik algab 3818 b) konto algab 3818

Rida 25 a) tulu liik algab 3888 b) konto algab 3888

Rida 28 a) kulu liik algab 40 b) konto algab 40

Rida 29 a) kulu liik algab 413 b) konto algab 413

Rida 30 a) kulu liik algab 4500 b) konto algab 4500

Rida 31 a) kulu liik algab 452 b) konto algab 452

Rida 33 a) kulu liik algab 50 b) konto algab 50

Rida 34 a) kulu liik algab 55 b) konto algab 55

Rida 35 a) kulu liik algab 60 b) konto algab 60 ja ei ole 601002

Rida 38 a) tulu liik algab 381 ja ei alga 3818 b) konto algab 381 ja ei alga 3818 või algab 154,155,156,157 rahavoog 02

Rida 39 a) kulu liik algab 154,155,156,157 b) konto 601002 või algab 154,155,156,157 rahavoog 01

Rida 40 a) tulu liik algab 3502 b) konto algab 3502

Rida 41 a) kulu liik algab 4502 b) konto algab 4502 või konto algab 1 rahavoog 24

Rida 42 a) tulu liik algab 1502 b) konto algab 150 rahavoog 02

Rida 43 a) kulu liik algab 1501 b) konto algab 150 rahavoog 01

Rida 44 a) tulu liik algab 1512 b) konto algab 151910,101900 rahavoog 02

Rida 45 a) kulu liik algab 1511 b) konto algab 151910,101900 rahavoog 01

Rida 46 a) tulu liik algab 1532 b) konto algab 1032,1532 rahavoog 02

Rida 47 a) kulu liik algab 1531 b) konto algab 1032,1532 rahavoog 01

Rida 48 a) tulu liik algab 655 b) konto algab 652,655,658 aga ei ole 658950,652000,652030,655400

Rida 49 a) kulu liik algab 650 b) konto algab 650,658950

Rida 52 a) tulu liik algab 208,258 b) konto algab 208,258 rahavoog 05

Rida 53 a) kulu liik algab 208,258 b) konto algab 208,258 rahavoog 06

Rida 54 a) tulu liik algab 100 ainult eelarve veerus

Rida 1980 eelarve ja täitmine arvutatakse Kassa/panga objektide algjääk, mis kuuluvad kuluaruandesse ja rahalisse jääki.

Rida 2020 eelarve arvutatakse Kassa/panga objektide algjääk pluss eelarve rida 54

Rida 2020 täitmine arvutatakse Kassa/panga objektide lõppjääk, mis kuuluvad kuluaruandesse ja rahalisse jääki.

Rida 54 täitmine ja saldoandmik kassa/panga lõppjääk - algjääk

Rida 1960 eelarve Pearaamatu kontode 208,258 algjääk

Rida 1960 täitmine Pearaamatu kontode 1535,2035,20365,20367,2038,208,250,2530,2535,2536,256,258 algjääk

Rida 2000 eelarve Pearaamatu kontode 208,258 algjääk pluss rida 52,53

Rida 2000 täitmine Pearaamatu kontode 1535,2035,20365,20367,2038,208,250,2530,2535,2536,256,258 lõppjääk

Kontroll

Eelarve tasakaalu kontroll: rida 50+51-54 peab olema 0

Täitmise tasakaalu kontroll: rida 50+51-54+55 peab olema 0

Eelarve, täitmise likviidsed varad: rida 1980+54-2020 peab olema 0

Eelarve, täitmise maj.sisu ja tegevusalad: rida 26+39+41+43+45+47+49+570 peab olema 0

Eelarve, täitmise võlakohustused: rida 1960+51-2000 peab olema 0

Eelarve, täitmise vaba jäägi võrdlus: rida 1980+54 peab olema suurem võrdne 0