PMen juhend

Kassa/pank


Laekumine panga failist

Internetipangast saab salvestada ISO20022 standardile vastavaid panga väljavõtte XML faile. Failist on võimalik lugeda tehingutega seotud informatsiooni PMen laekumiste registrisse, kust nad tuleb edasi viia Kassa/panga kannetesse.

Panka saadetud ülekandeid registrisse ei loeta, sest need on tavaliselt juba eelnevalt kannetes olemas.

Faili lugemine

Kui avada menüüst Import/eksport -> Import -> Laekumised panga failist, siis toimub eelnevalt internetipangast salvestatud faili lugemine. Kui faili nimi ja asukoht on alati sama, siis on võimalik see Seadistuse aknas ülevalt Kasutaja ja alt Programm Laekumiste impordi osas paika panna. Kui seadistuses ei ole fail paika pandud, siis avaneb faili avamise aken ja tuleb leida soovitud fail ning avada.

Algab faili töötlus ja loetud andmete kirjutamine registrisse.

Faili avamise võib ka katkestada. Siis faili töötlust ei toimu.

Enne veel, kui avaneb registri aken, toimub automaatne import kannetesse, kui Seadistuses on automaatne import sisse lülitatud.

Register

Registris kuvatakse ja loetakse failist vaid valitud perioodi tehingud. Kuvatakse ainult valitud Kassa/panga objektiga seotud arvelduskonto tehingud, aga failist loetakse ka teiste arvelduskontode tehingud.

Failis on tehingute kohta väga palju informatsiooni, aga registrisse loetakse:

Domain, Family ja Subfamily on panganduse mõisted, mille abil määratakse tehingu tüüp. Kirjeldus

Tehingut ei loeta registrisse, kui

Kannetesse toomine

Registrist saab tehinguid kannetesse tuua hiirega lohistades või vajutada nuppu Impordi. Eelnevalt võib märgistada korraga mitu kannet, aga mitte üle 100. Soovitav on importida tehingute kaupa, sest iga kanne on vaja vajadusel eraldi kontrollida, täiendada ja salvestada.

Kui avaneb kande lisamise aken, siis programm täidab eelnevalt need lahtrid, mis on võimalik registrist välja lugeda.

Kui on tegemist arve eest laekumisega, siis avaneb lisaks võlas olevate arvete nimekiri.

Kui on defineeritud ja tuvastatud panga väljavõtte mall, siis täidetakse lahtrid vastavalt tüüpkandele.

Automaatne import kannetesse

Automaatne import käivitub enne registri akna avanemist, kui Seadistuses on automaatika sisse lülitatud.

Automaatse impordi korral lisatakse kohe kannetesse need laekumised, mis on tuvastatud arvete eest tasumisena.

Panga väljavõtte mallid

Panga väljavõtte malli korral püütakse tuvastada selgituses sisalduva info, maksja nime või domain, family, subfamily alusel alus e. tüüpkanne

Mallid peavad olema defineeritud nimekirjas mis avaneb ülevalt menüüst Nimekirjad -> Panga väljavõtte mallid.

Malle on soovitav kasutada sagedasti esinevate ühetüübiliste laekumiste korral.