PMen juhend

Kassa/pank


Makseandmik

-) sõltub valitud Valdkonnast või Valdkonna koodist

-) sõltub valitud perioodist. Aruande esitamiseks vajalk valida perioodiks kuu.

-) ei sõltu valitud Objektist ja Päringust.

-) summeeritakse Objektide kanded, kus veerus Kulu on linnuke.

-) summeeritakse kanded, kui kandele on valitud Asutus/isik ja Kulu liik

-) Asutus/isik peab olema seotud Tehingupartneri koodiga

-) saab välistada kandeid, mida ei summeerita aruandesse. Välistada saab kandega seotud pearaamatu konto ja Asutus/isikuga seotud tehingupartneri järgi. Konto ja tehingupartneri koodid määratakse Seadistuse aknas ülevalt Programm ja alt Aruanded Makseandmiku jaotuses. Vaikimisi on väljaarvatud tehingupartnerid 800699;014003;014001 ja konto 710000. TP kood 014001 on alati väljaarvatud. Ei sõltu seadistusest.

-) ei summeerita kandeid, kui ühe dokumendi summa ilma välistatud kanneteta on alla 100 euro. Aruandes võivad olla read, kus summa on alla 100 euro, kui üks dokument jaguneb mitmeks tegevusalaks või kontoklassiks

-) kontoklass määratakse Kulu liigi koodi kahe esimese numbri järgi. Kontoklass 25 asendatakse kontoklassiga 20

-) Kui kandel puudub tegevusala, siis kasutatakse vaikimisi tegevusala. Vaikimisi tegevusala määratakse Seadistuses asutuse andmete juures. Kui vaikimisi tegevusala on erinevates valdkondades erinev, siis tuleb tegevusala kood määrata Valdkonna seadistuse all. Esialgu on vaikimisi tegevusa 01112. Kui registrikood algab 1,8 või 9, siis ei kasutata vaikimisi tegevusala 01112.

-) Aruannet saab vaadata, kui valida ülevalt menüüst Trükk -> Makseandmik

-) Aruannet saab eksportida, kui valida ülevalt menüüst Import/eksport -> Eksport -> Makseandmik