PMen juhend

Arved


Mõõturid

Mõõturite nimekirja saab avada ülevalt menüüst Nimekirjad -> Mõõturid

Mõõturite nimekirjas saab mõõturite andmeid lisada, korrastada või kustutada, aga lihtsam viis on importida failist.

Kõige olulisem mõõturite juures on kood, mis peab olema unikaalne üle terve andmebaasi.

Lisaks on mõõturite nimekirjas kliendi nimi, aadress, mõõturi tüüp (soojus, vesi jne.), viimane näidu lugemise kuupäev ja näit, ühik, mõõturi kehtivusaeg ja kontrolli kuupäev. Lisaks on info väli, mida failist ei loeta. Failist lugemisel kõik muud andmed alati uuendatakse.

Sama nimega failist sama perioodi jooksul võib andmeid importida korduvalt. Topelt koguseid ei arvutata.

Fail võib olla koostatud kas Excelis või on tabulaatoriga eraldatud teksti fail. Faili importimisel saab valida faili tüüpi.

Andmed failis peavad asuma kindlates veergudes. Veergude järjekord määratakse Seadistuse aknas -> ülevalt Programm -> Mõõturid. Seadistus on eraldi koguste impordi failist.

Koguste arvutamiseks on vajalik, et mõõtur oleks seotud tasu definitsiooniga, kus toimub mõõturi järgi koguse arvutamine. Tasu algoritm peab olema mõõtur. Üks mõõtur võib olla seotud mitme tasu definitsiooniga, kui ühe mõõturi järgi toimub mitme tasu arvestamine. Näiteks vesi ja kanalisatsioon, kui kogus on ühine. Kui on 2 külma vee mõõtjat, siis peab olema 2 tasu definitsiooni.

Mõõturiga on seotud kliendi nimi ja aadress, mida ei kasutata arve koostamisel. Tähtis on jälgida kliendi nime, et õige mõõtur oleks seotud õige asutus/isikuga.