PMen juhend

Palgaarvestus


III samba arvestus ja kinnipidamine

Tegevused:

-) Moodustada uus kinnipidamise tasuliik algoritmiga III sammas

-) Lisada püsiandmetesse uus rida uue tasuliigiga ja sisestada III samba arvestuse summa

Erisused:

-) III samba summade ja maksude arvutuste käigus lisatakse töötasu andmetesse 2 või 3 kannet.

1. kanne lisatakse arvestuse poolele maksuameti väljamakseliigiga 25

2. kanne lisatakse arvestuse poolele miinusega, kui III samba summa peab vähendama arvestatud töötasu summat. Muidu arvutatakse III samba summa lisaks töötasule.

3. kanne lisatakse kinnipidamise poolele, et III samba summa ei kuuluks töötajale väljamaksmisele vaid ülekandmisele Pensionikeskusele.

-) Arvestse poole jaoks vajalikud tasuliigid lisatakse automaatselt

-) Püsiandmetes tuleb saajaks näidata Pensionikeskus AS

-) Viitenumber tuleb arvutada Pensionikeskuse poolt antud juhendi järgi Juhend.

-) Töötluskood tuleb sisestada tasuliigi nimetusse

-) III samba summa arvutatakse vaid olukorras, kui töötaja saab tasu väljamakseliigiga 10.

-) Kui III samba summa vähendab töötasu arvestuse summat, siis arvutatakse olukorras, kui ühe töötasu kande summa on suurem, kui III samba arvestuse summa.

-) III sambaga seotud kanded viitavad ühele töötasu arvestuse reale, mille järgi toimub import pearaamtusse. Kui vaja teisiti, siis võib korrastada automaatselt lisatud tasuliike.

-) Kinnipidamise tasuliigile tuleb valida deebet ja kreedit konto 202000. Sarnaselt töötasu panka kandmisega.

-) Kinnipidamisele ja töötasu vähendamise tasuliigile ei tohi valida maksuameti väljamakse liiki 25

-) Maksuvabalt saab III samba summat arvestada 15% kogu aasta tulumaksuga maksustatavast summast.

-) Kui samas tasumise kuus on juba III samba summa arvestatud, siis uue arvestuse korral korrigeeritakse varasema summaga

-) Eriolukordades võib tekkida vajadus korigeerida püsiandmetes III samba arvestuse summat.