PMen juhend

Palgaarvestus


Vabatahtliku spordikohtuniku hüvitis

Alates 01.01.2018 on võimalus vabatahtlikule spordikohtunikule maksta hüvitist maksuvabalt kehtestatud piirmäärade ulatuses. Täidetud peab olema terve rida tingimusi:

Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Hüvitise maksmiseks ja arvestuse pidamiseks tuleb:

Iga arvestuse päeva kohta lisatakse eraldi rida, mille summa ei ületa päeva piirmäära. Kui on vajadus maksta hüvitist üle päeva piirmäära, siis on võimalus püsiandmetesse lisada 2 või rohkem rida. Programm ei arvuta hüvitist, kui kõikide hüvitiste summa ületab aasta piirmäära.

Ülevaate saamiseks arvestatud hüvitiste kohta saab, kui trükkida aruande Nimekirjad -> Vabatahtlik spordikohtunik