PMen juhend

Palgaarvestus


Palk ja tööjõud 2018 kuu

Alates 01.01.2018 on uus statistika aruandevorm:

Palk ja tööjõud 2018 kuu

PMen palgaarvestuse moodulist saab antud vormi trükkida või salvestada faili csv formaadis andmete laadimiseks elektroonilisse keskkonda

Selleks tuleb:

Põhimõtteid:

Tööandja kulutused töötajatele

Tööandja kulutused töötajatele

Aruande andmed tuletatakse töötasu arvestuse põhjal, mis sõltuvalt olukordadest ei pruugi anda tõest tulemust.

Tasuliigid peavad olema seotud statistika koodiga. Ridade numbrid on Palk ja tööjõud aruande järgi.

Aruanne koosneb kahest osast

Lisaks arvutatakse read:

Lisaks arvutatud päevad ja tunnid summeeritakse töötasu andmete järgi koguse veeru põhjal. Kuna ühe kogusega võib olla arvutatud mitu rida, siis topelt summeerimise vältimiseks koondatakse read arvestatud päevade järgi lepingute ja tasuliikide kaupa. Mitu allüksust summeeritakse kokku. Koguseks valitakse kokku summeeritud kannetest maksimaalne. Eeldus, et kokku summeeritud kannete kogus on kõikidel ridadel võrdne.

Kui peaks olema olukordi, kui sama puhkuse(haiguse) perioodi eest on korra arvestuse päevad 5 kuni 10 ja korra 1 kuni 10, siis päevade arv tuleks 16. Korrektne oleks, et arvestuse päevad mõlemal juhul oleksid 5 kuni 10, siis päevade arv tuleks 6.

Tagasiarvestatud päevad lahutatakse maha.

Kontrollida puhkuse ja haiguse summasid kokku reaga 9 aruande esimeses osas. Summeerimine toimub erinevalt.

Töötasu struktuur 2018. aasta

Alates 01.01.2018 on uus statistika aruandevorm:

Töötasu struktuur 2018. aasta

PMen palgaarvestuse moodulist saab antud vormi trükkida või salvestada faili csv formaadis andmete laadimiseks elektroonilisse keskkonda

csv faili võib vajadusel muuta Excelis, aga tuleb sälitada faili formaat, milleks on semikooloniga eraldatud väljad.

Selleks tuleb:

Ridade moodustamine:

Veergude moodustamine: