PMen juhend

Palgaarvestus


Trükivormid

Tasud ja maksud

Menüüst: Trükk -> Palgalipik -> Tasud ja maksud -> ...

Sõltub valitud Valdkonnast, Allüksusest ja Tasumiseks kuust.

Võimalik trükkida töötaja, töölepingu või palgalehe kohta.

Tasud ja maksud aknas kuvatakse nimekiri, kui sisaldab väljamakseid vastavalt valitud tingimustele. Nimekirjast võib valida ühe, mitu või kõik read. Ühe töötaja kohta koostatakse üks koond vorm. Kui koostada töötaja või töölepingu kohta, siis sisaldab kõiki väljamakse kuu palgalehti.

Tasuliigid grupeeritakse töölepingute ja palgalehtede kaupa. Summeeritakse kokku palgaleht ja töötaja.

Kuvatakse kõik töölepingu ajutised peatamised, mis algavad või lõppevad tasuliikide arvestuse kuudes.