PMen juhend

Palgaarvestus


Andmete import

Andmete import toimub Exceli või tabulaatoriga eraldatud teksti failist. Andmed peavad olema ridade kaupa ja eraldi veergudes ilma täiendava informatsioonita. Näiteks kogused ei tohi olla koos ühikuga.

Impordi abil saab lisada uus ja muuta olemasolevaid andmeid. Kõik lisamised/muutmised salvestatakse logi faili.

Töötajad

Töötajate import failist toimub koos töölepingute, allüksuste ja allüksuse töötajate lisamisega koos nende nimekirjadega seotud informatsiooniga, kui need vastavatest nimekirjadest puuduvad.

Allüksus seotakse eelnevalt valitud Valdkonnaga. Failist loetakse töölepingu valdkond ja maksude tunnuste valdkond

Veergude kirjeldused. Näidis: pa_kaader.xlsx

Jrk.nr. Veerg Tüüp Kohustuslik Sisu
1.AC11JahIsikukood
2. B C50 Jah Perekonnanimi. Võib koos eesnimega
3. C C50 Eesnimi
4. D C1 Sugu M - mees; N - naine
5. E D Sünnikuupäev dd.mm.yyyy
6. F N1 0 - resident; 1 - mitteresident. Vaikimisi 0
7. G C5 Mitteresidendi riigi kood
8. H C10 Mitteresidendi väljamakse artikkel
9. I C10 Mitteresidendi oecd artikkel
10. J C10 Mitteresidendi tõendi väljastamise kuupäev
11. K D Maksude tunnuste alguse kuupäev. Kui kuupäev puudub, siis tunnuseid ei muudeta
12. L C1 Tulumaksu tunnus: 0 - ei arvuta; 1 - maksuvaba kuus; 2 - ei ole maksuvaba. Vaikimisi 2
13. M N10.2 Soovitud maksuvaba kuus, kui erineb üldisest maksuvabast. Kui summa on antud, siis tulumaksu tunnus on 1
14. N C1 Sotsiaalmaksu tunnus: 0 - arvestatud summalt; 1 - vähemalt kuumääralt; 2 - alates kuumääralt. Vaikimisi 0
15. O C1 Töötuskindlustuse tunnus: 0 - ei arvutata; 1 - arvutatakse alati; 3 - sõltuvalt vanusest. Vaikimisi 3
16. P C50 Maksude tunnuste valdkonna kood või nimi
17. Q C10 Jah Töölepingu number. Kohustuslik, kui muuta töölepingu andmeid
18. R D Jah Töölepingu algus. Kohustuslik, kui muuta töölepingu andmeid
19. S D Töölepingu lõpp
20. T D Ametivanne
21. U C4 Ameti kood
22. V C50 Jah/ei Ameti nimi. Töölepingus või tunnustes peab olema määratud
23. W C1 Töösuhte tüüp: 1 - põhikoht; 2 - muu töötaja; 3 - töövõtuleping; 4 - osalise tööajaga. Vaikimisi 1
24. X C50 Töölepingu valdkonna kood või nimi
25. Y D Töölepingu tunnuste alguse kuupäev. Kui puudub, siis andmeid ei muudeta.
26. Z C4 Ameti kood
27. AA C50 Jah/ei Ameti nimi. Töölepingus või tunnustes peab olema määratud
28. AB N6.3 Normtunnid nädalas
29. AC N6.3 Koormus
30. AD C16 Allüksuse kood
31. AE C50 Allüksuse nimi
.

Kogumispensioni andmete lugemine toimub Pensionikeskuse veebiteenuse abil.

Töögraafik

Veergude kirjeldused. Näidis: pa_tgraaf.xlsx

Jrk.nr. Veerg Tüüp Kohustuslik Sisu
1.AC11JahIsikukood
2.BC50JahPerekonnanimi. Võib koos eesnimega
3.CC50Eesnimi
4. D C10 Lepingu number
5. E C50 Töölepingu peatamise põhjuse kood
6. F C50 Töölepingu peatamise põhjuse nimi
7. G Date Peatamise alguse kuupäev
8. H Date Peatamise lõpu kuupäev
9. I N3 Peatatud päevi
10. J N4 Puhkuse korral, mis aasta eest
11. K C16 Tasuliigi kood, kui automaatne arvestus
12. L C50 Tasuliigi nimi, kui automaatne arvestus

Lisatakse kõikide perioodi alguse kuupäeval kehtivata lepingute kohta lepingu numbri täpsusega. Kui lepingu number puudub, siis kõik lepingud

Peatamise põhjused peavad olema lisatud. Failist uusi ei loeta. Kui on mitu sarnast, siis võetakse esimene ettejuhtuv sarnane.

Kui tasuliiki ei leita, siis uut ei lisata ja kanne jääb tühjaks