PMen juhend

Palgaarvestus


Töölepingu tunnused

Normtunnid

Normtunnid sisestatakse kronoloogiliselt töölepingute tunnuste nimekirjas. Varem olid töölepingute nimekirjas.

Normtunnid sisestatakse ühe nädala kohta. Varem oli võimalik valida päevas, nädalas, kuus või aastas.

Normtunnid korrutatakse koormusega. Normtunnid tuleb sisestda täis koormuse kohta ja eraldi veerus sisestatakse koormus.

Kui töötajale ei ole normtunde ega koormust määratud, siis jääb sisestamata

Kuupalga arvutamisel korrutatakse normtunnid koormusega. Kui saadud normtunnnid on 0, siis arvutatakse päevades.

Kui normtunnid, koormus või amet muutub, siis tuleb lisada uus rida koos kõikide andmetega, mis sellest kuupäevast edasi kehtivad.

Kuupalk

Kui töölepingu tunnus muutub kuu keskel, siis arvutatatkse kuupalk eraldi ridadega.

Kuupalga arvutamisel ei arvestata lühendatud tööpäevadega.

Amet

Kui ühe töölepingu korral amet muutub, siis saab töölepingu tunnustes lisada uue rea uue ametiga.

Kui töötajal on samaaegselt mitu ametit, siis tuleb lisada mitu töölepingut erineva töölepingu numbriga.