PMen juhend

Palgaarvestus


Ülekandmine pearaamatusse

Ülekandmine pearaamatusse toimub impordiga Pearaamatu moodulist. Import toimub kas automaatselt või menüüst valikuga. Impordi vajadus fikseeritakse, kui lisada või korrastada palgaleht.

Pearaamatusse tuuakse üle kõik arvestused kontode ja kulude klassifikaatorite kaupa. Kontod ja kulu/tulu liigid määratakse tasuliigiga. Ülejäänud klassifikaatorid saab määrata töötasuandmetes, püsiandmetes, tasuliigiga või allüksusega. Valik toimub detailsemast üldisemaks. Kui töötasuandmetes ei ole määratud, siis püsiandmetest. Kui püsiandmetes ei ole määratud, siis tasuliikidest. Kui tasuliikides ei ole määratud, siis allüksusest.

Kontod valitakse esmalt kandega otse seotud tasuliigi juurest. Kui tasuliigil puudub, siis viidatud tasuliigi juurest. Viidatud tasuliik on summa arvestamisel kasutatud teised tasuliigid. Näiteks keskmise arvutamisel tasuliigid, mis summeeriti keskmise arvutamisel sisse. Puhkuse säilitamisel kuupalgamääradega seotud tasuliigid.

Kulu/tulu liikidega on sama, aga lihtsustatud korras võib kulu/tulu liik olla määratud ka allüksuse juures.

Kui viidatud tasuliigil on valitud kulude klassifikaator ja viidatud kulu linnuke puudub, siis viidatud tasuliigiga seotud klassifikaatoreid ei kasutata. Vajalik olukorras, kui keskmise arvutamisel summeeritakse projektidega seotud tasuliike, aga lisaks kulusid ei tohi selle projektiga enam teha.

Soovitus on tasuliikidega mitte kulude klassifikaatoreid siduda väljaarvatud kulu/tulu liike. Kulu liigid on kohustuslikud.

Töötasude, kinnipidamiste (arvestused) ja maksude importimisel on sõltuvalt perioodist 4 erinevat käsitlust.

1) arvestuse ja maksude kanded, kui mem.orderi kuu on importimise kuu (jooksev arvestus).

2) maksude kanded, kui tasumise kuu on importimise kuu ja tasumise kuu ei ole mem.orderi kuu (deklareerimata kontolt maha).

3) maksude kanded, kui tasumise kuu on üks kuu varasem, kui importimise kuu (ettemaksu kontolt maha).

4) arvestuse ja tööandja kuludega seotud maksude kanded, kui arvestuse kuu on importimise kuu ja arvestuse kuu on suurem, kui mem.orderi kuu (tulevaste perioodide kulud).

1) jooksev arvestus

a) arvestuse kanded. Deebet konto on kande deebet konto, kui arvestuse kuu on väiksem võrdne mem.orderi kuu. Muidu ettemaksu konto, kui tasuliigile on valitud. Kreedit konto kande kreedit konto.

b) töötaja maksude kanded. Deebet on kande kreedit konto. Kreedit on vastava maksu kreedit konto, kui tasumise kuu on võrdne mem.order kuuga. Muidu deklareerimata konto, kui on seadistuses määratud

c) tööandja maksude kanded. Deebet on maksude deebet, kui tasuliigis ei ole määratud, et sama kulu konto, mis tasuliigil ja ei ole tegemist ettemaksuga. Kreedit konto maksude kreedit konto, kui tasumise kuu on võrdne mem.orderi kuuga. Muidu deklareerimata konto, kui seadistuses on määratud.

2) deklareerimata kontolt maha

Deebet on deklareerimata konto. Kreedit on maksu kreedit konto

3) ettemaksu kontolt maha

Deebet on maksude kreedit konto. Kreedit on maksuameti ettemaksu konto

4) tulevaste perioodide kulud

a) arvestuse kanded. Deebet on tasuliigi deebet konto. Kreedit on tasuliigi ettemaksu konto

b) tööandja maksude kanded. Deebet on maksude deebete konto, kui ei ole tasuliigiga määratud, et sama konto. Kreedit on maksude ettemaksu konto.