PMen juhend

Personal


Koolitused

Koolituste infot saab vaadata, lisada, muuta Personali moodulis vaate Koolitused all.

Koolituse kande lisamine või muutmine toimub eraldi aknas, kui valida ülevalt menüüst Kanded -> Lisada või Korrastada.

Eelnevalt peab olema valitud Allüksus ja Periood.

Koolituse kanne koosneb järgmistest andmeväljadest:

Koolituse kanne salvestatakse, kui vajutada Ok või Salvesta nupule. Ok nupu korral lisamise/korrastamise aken sulgub. Salvesta nupu korral on võimalus sarnaste andmetega lisada järgmine rida. Järgmine rida salvestatakse, kui mõnda andmevälja on muudetud. Kui kanne on salvestatud ja on vajadus seda kannet muuta, siis tuleb aken sulgeda ja avada kanne muutmiseks korrastamise tegevuse abil.