PMen juhend

Pearaamat


Kontojuhised

Kontojuhiseid kasutatakse aruannet koostamisel pearaamatu kontode järgi. Näiteks saldoandmik, tekkepõhised kulud, pearaamatu koond jpm.

Kontojuhiseid saab muuta Pearaamatu moodulis, kui valida vasakult ülevalt objektide alt, kas Tehingupartneri definitsioon, Kontojuhiste definitsioon või Muud definitsioonid.

Kontojuhiseid saab importida failist, kui PMen programmi logida administraatori õigustega ja valida ülevalt menüüst Import/eksport -> Import failist -> Kontojuhised.

Programmiga on kaasas fail kontojuhised.txt riigi kontoplaani juhistega. Võimalus on koostada ise Excelis soovitud kontojuhised ja salvestada tabulaatoriga eraldatud txt faili. Exceli näidis on kontojuhised.xlsx

Kui failis kontojuhise väärtus puudub, siis importimisel programmis seadistatud väärtust ei muudeta. Kui kontojuhise väärtus on 0, siis nullitakse programmis seadistatud väärtus. Muu teksti korral märgistatakse vastav juhis linnukesega.

Kontojuhised: