PMen juhend

Pearaamat


Import moodulitest

Pearaamatu mooduli kanded formeeruvad peamiselt teiste moodulite kannete põhjal, mis tulevad pearaamatusse üle tuua e. importida.

Import toimub kuude kaupa igast moodulist eraldi. Importida võib palju kordi. Kui moodulites toimuvad muudatused, siis tuleb importida uuesti. Võimalik on impordi protseduure käivitada automaatselt või käsitsi.

Importimiseks on kaks põhimõtet:

Muudatused moodulitest salvestatakse nimekirja Import moodulitest. Avada saab ülevalt menüüst Nimekirjad -> Import moodulitest. Salvestatatkse ainult need muudatused, mis on hilisemad, kui pearaamatu seadistuse määratud muudatuste kuupäev. Kui import on toimunud, siis mooduli muutatuse fikseerimine kustutatakse. Importe saab valida menüüst käsitsi või lülitada seadistuses sisse automaatne import. Automaatika korral teatud aja tagant käivitatakse kõik muudatuste fikseerimised. Kui import algatatakse muudatuste fikseerimise nimekirjast, siis rakendatakse uut põhimõtet.

Detailsus ja sarnasus

Kannete importimisel pearaamatusse saab otsustada, millises detailsuses kandeid soovitakse üle tuua teistest moodulitest. Osad väljad on fikseeritud - mem.order, kontod, tehingupartnerid, tulu/kulu klassifikaatorid, allikad ja rahavood. Otsustada saab, kas lisaks tuua üle:

Kanded on sarnased, kui valitud detailsuse osas ei ole ühtegi erinevust. Importimisel pearaamatusse kõik sarnased kanded summeeritakse kokku üheks reaks. Kui import pearaamatusse on toimunud ja detailsuses lülitatakse välja teatud veerud, siis võivad pearaamatu kannetes eksisteerida sarnaseid kandeid arvestades uut detailsuse kriteeriumit. Kui valitud perioodis on imporditud kandeid, mis on sarnased, siis ei tohi kasutada uut importimise põhimõtet, vaid tuleb importida endise põhimõtte järgi.