PMen juhend

Põhivarad


Mahakandmine nimekirja alusel

Põhivara saab maha kanda failist importimisega. Eelnevalt tuleks fail eksportida. Fail on võimalik koostada ka käsitsi.

Sarnase inventari numbriga kanded (kogum) summeeritakse kokku üheks nimetuseks. Põhivara nimetus võetakse kandelt, mille kande number on kõige väiksem.

Programmi seadistuses saab määrata, kas kogum summeeritakse arvel konto piires või üle kõikide kontode. Kui konto piires ja allüksuste nimekirjas arvel konto puudub, siis kogumit ei summeerita.

Põhivara nimetustele kehtib algmaksumuse summa piirang. Vaikimisi alates 2000€ kuni 5000€

Faili eksport:

Faili import:

  • Perioodiks peab olema valitud üks päev, millal toimub mahakandmine.
  • Faili avamine:
  • Korraga kantakse maha kõik sarnase inventari numbriga varad. Sõltub, kas arvel konto piires või mitte.
  • Varem mahakantud kandeid ei muudeta.
  • Mahakandmise kuul kulumit ei arvutata
  • Dokumendi number on: nimekiri
  • Väljamineku objekt on: Mahakantud
  • Konto on allüksusega seotud kulumi deebet konto.
  • Rahavoog on 12
  • Mahakandmist saab tühistada kandeid ühekaupa korrastades