PMen juhend

Põhivarad


Koondnimetus

Põhivara kandele saab lisada eraldi nimekirjast koondnimetuse. Mitmele kandele saab valida sama koondnimetuse. Sama koondnimetusega kandeid saab kokku summeerida. Kokku summeeritud kanded moodustavad kogumi. Koondnimetus peaks kirjeldama kogumit üldiselt.

Samuti summeeritakse endiselt kokku sama inventarinumbriga kanded, kui koondnimetus puudub. Sellisel juhul on nimetuseks kõige väiksema kande numbriga vara nimetus. Kui kasutada koondnimetust, siis inventarinumbrid ei pea olema ühesugused. Ei tohiks kasutada nii, et osadel sama inventarinumbriga kannetel on koondnimetus ja osadel mitte.

Koondnimetus on uus väli Muu info aknas. Kui on soov kasutada Muu info väljasid, siis on kohustuslik sisestada ka koondnimetus. Muu info aknasse saab koondnimetuste nimekirjast, kui lisada või korrastada. Koondnimetuste nimekirja saab ülevalt menüüst Nimekirjad - Koondnimetused või põhivara kande korrastamisel Koondnimetuse välja pealt. Muu info akna saab avada ka ülevalt menüüst Kanded - Koondnimetuse info või klaviatuurilt Ctrl+I.

Ühe koondnimetusega seotud varasid saab vaadata Koondnimetuste nimekirjast, kui hiire parema nupuga valida menüüst Varad või klaviatuurilt Ctrl+U.