PMen juhend

Eelarve


Põhivara nimekirja veebirakendus

Üldised põhimõtted

Organisatsioonide sidumine

Valida Põhivara moodul

Ülevalt menüüst valida Nimekirjad - Kasutaja organisatsioonid

Vajutada Lisada, valida Kasutaja ja Organisatsioon ning vajutada Salvesta. Organisatsioonid peavad eelnevalt olema valmis tehtud ja seotud allüksustega. Organisatsioonide nimekiri on ühine Arvete mooduliga. Põhivara veebirakenduse jaoks ei ole vaja lisada organisatsiooni koodi ja parooli.

Veebirakenduse kasutamine

PMen kodulehelt valida PMen veebirakendus 2

Sisestada logon nimi (isikukood) ja parool (PMen kasutaja parool)

Kui veebikasutajal on ligipääs mitmele kliendibaasile, siis valida server. Kui on üks, siis valitakse automaatselt.

Kui ei ole automaatselt valitud, siis valida ülevalt menüüst veebirakenduse Põhivara moodul

Kui ei ole automaatselt valitud, siis valida organisatsioon

Saab valida koondvaate või detailse vaate vahel

Koondvaates on põhivara nimekiri grupeeritud Koondnimetuste kaupa. Kui koondnimetus puudub, siis kasutatakse kande nimetust

Koondnimetusele klikkides saab avada kanded detailsemalt