PMen juhend

Eelarve


Põhivara inventuuri veebiteenus

Eeldused

Andmebaasi server peab olema käivitatud veebiserverina

Teenuse kasutajal peab olema rakendus põhivara nimekirjade kuvamiseks ja inventeerimise fikseerimiseks.

Peab teadma veebiteenuse kasutaja nime ja parooli.

Põhimõte

Veebiteenusega web_pv_nimekiri saab pärida etteantud parameetrite järgi põhivarade nimekirju. Parameetriteks on valdkond, organisatsioon, allüksus, mat.vastutaja.

Veebiteenusega web_pv_inventuur saab fikseerida PMen andmebaasis põhivara inventeerimise. Fikseerimise käigus omistatakse põhivarale kuupäev ja kellaaeg, mis kinnitab põhivara olemasolu sellel hetkel.

Töötamine

Põhivara nimekirja päringu näidis:

http://pma:pmb@localhost:8082/andmebaas/web_pv_nimekiri?valdkond=Eelarveline&organisatsioon=Gümnaasium&allyksus=Võimla&vastutaja=Kallas Mati

pma on kasutaja nimi ja pmb kasutaja parool

localhost:8082 on veebiteenuse aadress ja port. localhost asemel tuleb näidata täpne aadress, kui veebiserver ei tööta samas arvutis. Kui veebiteenuse poole pöörduda läbi veebi, siis tuleb anda väline IP aadress ja ruuteris teha pordi suunamine sisemisele aadressile, kus töötab veebiserver. Port on vabalt valitav ja määratakse veebiserveri käivitamisel.

andmebaas on andmebaasi nimi, mis määratakse andmebaasi serveri käivitamisel. Kui üks andmebaasi server haldab ühte andmebaasi, siis andmebaasi nime pole vaja näidata.

web_pv_nimekiri on veebiteenuse nimi

?valdkond=Eelarveline&organisatsioon=Gümnaasium&allyksus=Võimla&vastutaja=Kallas Mati on etteantud parameetrid. Parameetrid ei ole kohustuslikud, aga võimaldavad vajadusel lugeda kogu nimekirjast väiksema hulga. Parameetri nime asemel võib kasutada ka koodi. Nimi peab olema etteantud täpselt nagu on kirjutatud andmebaasis. Koodi võib ette anda osaliselt. Loetakse kõik sarnase algusega koodid. Kui parameeter anda ette valesti, siis loetakse kõik andmed.

Põhivara inventeerimise päringu näidis:

http://pma:pmb@localhost:8082/andmebaas/web_pv_inventuur?inv_number=123123123&valdkond=Eelarveline

Erinevus nimekirja päringust on veebiteenuse nimes ja etteantud parameetrites. Kohustuslik on anda inventari number ja valdkond nimeliselt. Valdkonna võib anda ka koodiga, aga peab olema määratud üheselt s.t. valdkonna kood ei tohi korduda mõne teise valdkonnaga.