PMen juhend

Üldine


Periood

Periood määratakse alguse ja lõpu kuupäevaga.

Perioodi määramiseks on 5 erinevat tüüpi:

Sõltuvalt tüübist võib programm käituda erineval moel. Näiteks Põhivara moodulis, kui on valitud periood seisuga, siis kuvatakse ka kanded enne perioodi algust.

Valitud periood on näha programmi mooduli paremal üleval nurgas asuvas rippmenüüs. Rippmenüüst saab valida uue perioodi moodustamise akna, fikseeritud perioodi (näiteks Täna, Eile, Jooksev kuu jne.) või varem valitud perioodi. Kasutaja seadistuses saab määrata, millised fikseeritud perioodid valikus kuvatakse ja mitu varasemat perioodi maksimaalselt salvestatakse.

Perioodi muutmise aken

Perioodi muutmise akna avamiseks on 5 erinevat võimalust:

Akna sisu sõltub, mis on paremalt servast valitud perioodi tüüp ja kas valik toimub kalendrist või nimekirjadest.

Akna saab sulgeda koos valikuga, kui vajutada Ok nuppu või klaviatuurilt Enter nupp.

Akna saab sulgeda ilma valikuta ülevalt paremalt ristist või klaviatuurilt Esc nupp.

Juhtnuppude (vasakul tabid, nimekirjad, kerimisriba, kalender, Ok, Sulge vahel saab liikuda nende peal hiirega klikkides või klaviatuurilt tabulaatori nupuga järjest mööda ringi päripäeva. Vastupidi liikumiseks on Shift+Tab.

Perioodi määramine

Päeva valikuks tuleb määrata üks päev

Kuu valikuks tuleb määrata üks kuu

Aasta valikuks tuleb määrata üks aasta

Varia korral tuleb määrata alguse ja lõpu kuupäevad

Seisuga korral tuleb määrata lõpu kuupäev

Kalendri linnuke

Kalendri linnukesest sõltub, kas perioodi määramine toimub nimekirjadest päev, kuu, aasta (vasak pilt) või kalendrist (parem pilt). Kui avada peale PMen programmi käivitamist perioodi muutmise aken esimest korda, siis kalender ei ole valitud. Hiljem programm jätab meelde, mis oli viimane valik.

Erandiks on Varia, kui nimekirjade asemel on kuu kalender ja perioodi alguse ning lõpu määramiseks on kaks kalendrit.

Kuu kalender

Kuu kalender on mõeldud lühikeste perioodide määramiseks, mis on korraga aknas näha. Kõige mugavam on hiire nupp alla ja lohistada üle soovitud päevade või tavaline hiire klik alguse kuupäeval ja Shift+hiire klik lõpu kuupäeval.

Klaviatuuri abil on võimalik kuu kalendris määrata ka pikemaid perioode, aga mitte üle 360 päeva. Selleks tuleb hiirega klikkida või klaviatuuri noolte abil liikuda alguse kuupäevale ja vajutada Shift nupp ja nool alla või paremale liikuda lõpu kuupäevale, mis võib olla järgnevates kuudes. Kui kalendri ülemises osas valida uus kuu, siis märgistuse algus võetakse maha.

Kalender

Kalendris on võimalik määrata kuupäeva kahel viisil.

Kas hiirega klikkida paremal nuppu nool alla ja avaneb kalender, kus saab valida sobiva kuupäeva. Kui tuleb liikuda mitu kuud edasi või tagasi, siis tuleb klikkida kalendri ülemises osas kuu ja aasta nimetusele. Vajadusel korduvalt, kui on soov valida kümneid aastaid edasi või tagasi. Ühte kuud saab muuta noolte nuppude abil paremale või vasakule.

Teine võimalus on liikuda kalendris päeva, kuu või aasta peale ja klaviatuurilt noolte abil ülesse või alla valida sobilik. Päeva, kuu ja aasta vahel saab liikuda klaviatuurilt noolte abil paremale või vasakule. Tabulaatorit ei saa kasutada, sest see viib perioodi muutmise akna järgmisele juhtnupule.

Kuu ja aasta erisus:
Kui on soov valida kuu või aasta, siis tuleb kalendrist valida üks päev, mis jääb soovitud kuusse või aastasse. Perioodi lõpu või alguse arvutab programm ise.

Päev, kuu, aasta nimekirjad

Päeva ja aasta nimekirjade juurde kuulub eraldi kerimisriba. Kui liikuda tabulaatoriga, siis peab jälgima, kas aktiivne on nimekiri või kerimisriba. Nimekirja on saab eristada, kui valitud real on ümber õrn ruut. Kerimisribal muutub kerimise nupu toon.

Kui nimekirjas puudub soovitud päev või aasta, siis tuleb kasutada kerimisriba. Nimekirjades saab liikuda ülesse ja alla vaid kuvatud numbrite vahel. Kerimisriba abil on võimalik liikuda nimekirja algusesse (päev 1, aasta 1900) ja lõppu (kuu viimane päev, aasta 2199). Kalendri abil saab valida ka varasemaid ja hilisemaid peroode. Kerimisriba on mugav käsitleda hiirega, aga saab ka liikuda klaviatuurilt nool ülesse ja alla. Hiire abil saab muuta valikut, kui liigutada kerimisriba nuppu, vajutada nool ülesse või alla, klikkida vahemikus kermisnupp ja nool ülesse või alla, hoida hiire nuppu all vahemikus kerimisnupp ja nool ülesse või alla. Kui klikkida vahemikus, siis liigutakse 10 ühiku kaupa. Nooled ülesse ja alla muudavad ühe ühiku kaupa.