PMen juhend

Üldine


Programmi versiooni uuendamine

Eeldused

Programmi uuendamiseks on vajalik interneti ühendus.

Programm on käivitatud üks kord.

Programmi käivitamine mitu korda on võimalik, kui toimub samaaegselt töö mitme andmebaasiga või ka sama andmebaasiga, kui on käivitatud samast ikoonist teist korda uuesti. Samuti, kui programm asub ühisel kettal ja käivitatud mitmetest töökohtadest. Sellisel juhul tuleb teavitada teisi kasutajaid, et nad sulgeksid programmi.

Programmi uuendamine

Alates 02.01.2019 uuendusest programmi käivitamisel kontrollitakse, kas on saadaval uus programmi versioon. Kui jah, siis antakse kasutajal võimalus valida, kas uuendada kohe (Jah), ei uuendata kohe (Katkesta) või ei uuenda ja ka järgmisel käivitamisel uuendust ei kontrollita (Ei).

Alates 16.12.2018 uuendusest on võimalik programmi uuendus käivitada käsitsi, kui valida ülevalt menüüst Haldus -> Programmi uuendamine.

Programmi uuendamise ajal laaditakse internetist alla arhiiv uue programmi versiooniga, suletakse PMen programm, pakitakse arhiiv lahti ja käivitatakse PMen programm. Kasutajal on võimalus uuesti programmi logida.

Soovitav jälgida, et arhiivi lahtipakkimisel ei oleks viiteid probleemidele. Võib esineda, kui programm on avatud samas arvutis teist korda või mõne teise kasutaja poolt ühise programmi kasutuse korral.

Teistel kasutajatel on esimesel võimaluse vajalik samuti teha programmi versiooni uuendus.

Andmebaasi uuendamine

Andmebaasi uuendamine toimub, kui programm peale uuendamist ühendub andmebaasiga esimest korda.