PMen juhend

Üldine


Programmi versiooni uuendamine

Eeldused

Programmi uuendamiseks on vajalik interneti ühendus.

Arvutisse peab olema paigaldatud Powershell 5.0 või uuem Powershell

Programm on käivitatud üks kord.

Programmi käivitamine mitu korda on võimalik, kui toimub samaaegselt töö mitme andmebaasiga või ka sama andmebaasiga, kui on käivitatud samast ikoonist teist korda uuesti. Samuti, kui programm asub ühisel kettal ja käivitatud mitmetest töökohtadest. Sellisel juhul tuleb teavitada teisi kasutajaid, et nad sulgeksid programmi.

Programmi uuendamine

Programmi käivitamisel kontrollitakse, kas on saadaval uus programmi versioon. Kui jah, siis avaneb aken küsimusega ja lisaks veebilehitseja informatsiooniga muudatuste kohta.

Küsimuse aknas on võimalik otsustada, kas edaspidi kontrollitakse programmi versiooni uuendust ja kas veebilehitsejas kuvatakse informatsioon muudatuste kohta. Soovi korral jätta/lisada linnukesed vastava valiku ette.

Kui vajutada nupule Jah, siis uuendatakse programmi versioon, mille käigus:

Kui vajutada nupule Ei, siis programmi versiooni uuendamist ei toimu ja uuendamise kohta ei küsita kuni on saadaval järgmine uuenduste versioon

Kui vajutada nupule Katkesta, siis programmi versiooni uuendamist ei toimu, aga küsitakse uuesti järgmisel käivitamisel, kui vastav linnuke on jäetud

Programmi versiooni uuenduse saab käivitada käsitsi, kui valida ülevalt menüüst Haldus -> Programmi uuendamine

Samas aknas on võimalik otsustada, kuidas programm käitub järgmise uuendamise ajal.

Soovitav jälgida, et prorammi uuendamise ajal avanevates akendes ei oleks viiteid probleemidele. Võib esineda, kui programm on avatud samas arvutis teist korda või mõne teise kasutaja poolt ühise programmi kasutuse korral.

Teistel kasutajatel on esimesel võimaluse vajalik samuti teha programmi versiooni uuendus.

Kui programmi versiooni uuendamine ei õnnestu, siis tuleb uuenduste fail laadida PMen kodulehelt

Andmebaasi uuendamine

Andmebaasi uuendamine toimub, kui programm peale uuendamist ühendub andmebaasiga esimest korda.