PMen juhend

Üldine


Kannete ja dokumentide nummerdamine

Kannete ja dokumentide nummerdamine algab aasta algusest ühest. Aasta määratakse kande kuupäeva järgi. Erinevates moodulites esinevad mõningad erisused.

Igal kandel on sõltuvalt aastast erinev kande number. Sama dokumendi number võib samas aastas korduda mitmel kandel.

Programm jätab meelde viimasena lisatud maksimaalse kande ja dokumentide numbrid. Kui lisada uus kanne, siis järgmine number antakse maksimaalne plus üks. Kui kustutada varasem kanne, siis meelde jäetud numbrit ei muudeta. Kasutajal on võimalik meelde jäetud numbreid ise muuta.

Kannete nummerdamine

Kannete nummerdamine toimub kõikides moodulites eraldi. Kui moodulis on kasutusel sisult erinevad tabelid, siis kannete nummerdamine toimub igas tabelis eraldi. Kannete nummerdamine on ühes moodulis(tabelis) ühine üle kõikide objektide ja valdkondade.

Kande lisamisel või korrastamisel ei ole võimalik kande numbreid muuta.

Dokumentide nummerdamine

Dokumentide nummerdamine sõltub seadistamisest ja on võimalik kande lisamisel või korrastamisel muuta.

Igal objektil saab olla omaette numeratsioon. Võimalus on kasutada ühte ühist numeratsiooni üle mitme objekti. Ühine numeratsioon saab olla valdkonna piires või üle kõikide valdkondade.

Deebet ja kreedit kannetel on eraldi numeratsioon.

Arvelduste mooduli erisused: