Palgaarvestuse algoritmid
Püsiv summa
Eeldab püsiandmeid. Ei sõltu töötatud ajast ega töölepingu kuupäevadest. Sõltub püsiandemetesse sisestatud perioodist. Ei lisata automaatselt arvutuste ajal nagu varem. Arvutatakse, kui valida menüüst Tegevused -> Arvuta püsiv summa. Esialgu ei saa arvutada üksikule töötajale eraldi. Arvutatakse iga arvestuse kuu kohta eraldi. Topelt arvutada ei saa. Kui on muudetud püsiandemetes summat, siis arvutatakse vahe.
Võimalik kuus erinevat kombinatsiooni. Sõltuvalt sellest, kas antakse ette summa kuus või päevas ja kas arvutatakse proportsionaalselt tööpäevadele, kalendripäevadele või kalendripäevadele ilma pühadeta. Iga kombinatsiooni jaoks on omaette algoritm. Arvutatakse kõik korraga.
Summa on võimalik ette anda ühiselt tasuliigiga või vajadusel teatud töötajatele eraldi püsiandmete rea lisamisel. Kui püsiandmetesse summat ei ole sisestatud, siis kasutatakse seda, mis on määratud tasuliigiga. Kahte kokku ei summeerita.