Asutuste/isikute import failist

Vaata PMen juhend


Tehingupartnerite import failist

Faili nimi peab olema tehingupartnerid.txt ja asuma pmen.exe-ga samas kataloogis e. üldjuhul C:\PMen\pmen
Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C3 Osa TP koodist
2. B C1 Osa TP koodist
3. C C2 Osa TP koodist
4. D C40 Täielik TP kood. Kui puudub, siis summeeritakse osadest
5. E Ei kasutata
6. F C11 Registrikood
7. G C100 TP nimetus
8. H Ei kasuta
9. I Ei kasuta
10. J C10 Kontaktisik
11. K C20 telefon
12. L C50 e-posti aadress
13. M D Alguse kuupäev
14. N D Lõpu kuupäev

Töölepingute ajutine peatamine

Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C11 Iskukood
2. B C50 Perekonnanimi
3. C C50 Eesnimi
4. D C10 Töölepingu number
5. E N1 Peatamise põhjuse tüüp: 1 - haige; 2 - puhkus
6. F C50 Peatamise põhjuse nimi
7. G D Alguse kuupäev
8. H D Lõpu kuupäev
Töölepingute ajutine peatamine lähtuvalt päevadest

Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C11 Iskukood
2. B C50 Perekonnanimi
3. C C50 Eesnimi
4. D D Perioodi algus
5. E D Perioodi lõpp
6. F N2 Tööl oldud kalendripäevad perioodisPalga püsiandmed

Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C11 Iskukood
2. B C50 Perekonnanimi
3. C C50 Eesnimi
4. D C10 Töölepingu number
5. E C16 Allüksuse kood
6. F C50 Allüksuse nimi
7. G C2 Tasuliigi algoritm
8. H C2 Maksuameti tulu liigi kood
9. I C50 Tasuliigi nimi
10. J C7 Tasuliigi deebet konto
11. K C7 Tasuliigi kreedit konto
12. L D Alguse kuupäev
13. M D Lõpu kuupäev
14. N C200 Info
15. O N15.3 Summa
16. P N15.3 Protsent
17. Q C11 Asutus/isik reg.kood
18. R C50 Asutus/isik nimi
19. S C50 Asutus/isik eesnimi
20. T C11 Saaja reg.kood
21. U C50 Saaja nimi
22. V C50 Saaja eesnimi
23. W C20 Arveldusarve
24. X C3 Panga kood
25. Y C50 Panga nimiPalga töötasud

Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C11 Iskukood
2. B C50 Perekonnanimi
3. C C50 Eesnimi
4. D C10 Töölepingu number
5. E C16 Allüksuse kood
6. F C50 Allüksuse nimi
7. G C2 Tasuliigi algoritm
8. H C2 Maksuameti tulu liigi kood
9. I C50 Tasuliigi nimi
10. J C7 Tasuliigi deebet konto
11. K C7 Tasuliigi kreedit konto
12. L N2 Tasumise päev
13. M N2 Tasumise kuu
14. N N4 Tasumise aasta
15. O N2 Arvestuse alguse päev
16. P N2 Arvestuse lõpu päev
17. Q N2 Arvestuse kuu
18. R N4 Arvestuse aasta
19. S N2 Mem.order kuu
20. T N4 Mem.orderi aasta
21. U N15.3 Kogus
22. V N15.3 Ühiku hind = määr/norm
23. W N15.3 Norm
24. X N15.3 Määr
25. Y N15.3 Koefitsent
26. Z N15.2 Summa
27. AA N8 Palgalehe number
28. AB C200 Info
29. AC N15.2 Tulumaks
30. AD N15.2 Sots.maks
31. AE N15.2 Töövõtja töötuskindlustus
32. AF N15.2 Tööandja töötuskindlustus
33. AG N15.2 Kogumispension
34. AH N15.2 Kasutatud maksuvaba summaPalga maksud

Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C11 Iskukood
2. B C50 Perekonnanimi
3. C C50 Eesnimi
4. D C10 Töölepingu number
5. E C16 Allüksuse kood
6. F C50 Allüksuse nimi
7. G C1 Maksu tunnus: T - tulumaks; S - sots.maks; A - tööandja tk.; V - töövõtja tk.; P - kogumispension
8. H N2 Tasumise kuu
9. I N4 Tasumise aasta
10. J N2 Arvestuse kuu
11. K N4 Arvestuse aasta
12. L N2 Mem.order kuu
13. M N4 Mem.orderi aasta
14. N N15.2 Tulumaks
15. O N15.2 Sots.maks
16. P N15.2 Töövõtja töötuskindlustus
17. Q N15.2 Tööandja töötuskindlustus
18. R N15.2 Kogumispension
19. S N15.2 Kasutatud maksuvaba summaKlientide import failist

Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C11 Asutus/isik iskukood
2. B C50 Asutus/isik perekonnanimi
3. C C50 Asutus/isik eesnimi
4. D C11 Saaja iskukood
5. E C50 Saaja perekonnanimi
6. F C50 Saaja eesnimi
7. G C20 Otsekorralduse lepingu number
8. H C3 Panga kood
9. I C50 Panga nimi
10. J C9 BIC ehk SWIFT -kood
11. K C16 Allüksuse kood
12. L C50 Allüksuse nimiPõhivara import failist 1

Vaata PMen juhend


Materjali import failist 1

Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C50 Allüksus
2. B C50 Vastutav isik
3. C C7 Arvel konto
4. D C3 Mem.order
5. E C50 Objekti nimi
6. F C20 Materjali kood e. inventari number
7. G C50 Materjali nimetus
8. H C12 Ühik
9. I C250 Materjali nimetuse info
10. J D Arvele kuupäev
11. K N15.3 Kogus
12. L N15.2 Summa
13. M C200 Kande info
Materjalide nimekirja import failist

Jrk.nr. Veerg Tüüp Sisu
1. A C20 Materjali kood
2. B C50 Materjali nimi
3. C C12 Ühik
4. D C250 Info
5. E C1000 Kirjeldus
6. F N15.3 Valgud
7. G N15.3 Rasvad
8. H N15.3 Süsivesikud
9. I N15.3 KaloridTulemi kirjete import failist 1

Jrk.nr. Veerg Tüüp Kohustuslik Sisu
1. A N Jah Tulemi kirje ID
2. B C1 Tulu või kulu kirje (tulu D või T) (kulu K). Kui puudub, siis tulu kirje
3. C C2 Jah 1. vahekokkuvõte
4. D C2 2. vahekokkuvõte
5. E C2 3. vahekokkuvõte
6. F C2 4. vahekokkuvõte
7. G C50 Jah Tulemi kirje nimi
8. H C50 Eriline vahekokkuvõte. 1. vahekokkuvõtte numbrid, mis eraldatakse semikoolonitega

Eelarve kannete import failist

Jrk.nr. Veerg Tüüp Kohustuslik Sisu
1. A C1 Jah Tunnus F, kui puudub, siis rida ei impordita
2. B D Jah Kande kuupäev. Formaat yyyy-mm-dd
3. C C10 Dokumendi number
4. D N15.3 Kogus
5. E C12 Ühik
6. F N15.3 Ühiku hind
7. G N15.2 Jah Summa
8. H C100 Alus
9. I C250 Info
10. J C16 Meetme kood
11. K C16 Kulu objekti kood
12. L C16 Tegevusala kood
13. M C16 Kulu liigi kood
14. N C16 Tulu liigi kood
15. O C16 Projekti kood
16. P C16 Osakonna kood
17. Q C16 Subjekti kood
18. R C16 Tegevussuuna kood
19. S C16 Taotluse kood
20. T C250 Täiendus


Menüü kannete import failist

Jrk.nr. Veerg Tüüp Kohustuslik Sisu
1. A C50 Jah Allüksuse nimi
2. B C16 Allüksuse kood
3. C C7 Allüksuse konto
4. D C3 Mem.order
5. E C11 Mat.vastutaja isikukood
6. F C50 Mat.vastutaja nimi
7. G C50 Mat.vastutaja eesnimi
8. H C50 Jah Materjalide objekti nimi (olemasolev)
9. I N1 1 - deebet kanne; 0 - kreedit kanne (vaikimisi)
10. J D Jah Kuupäev
11. K C20 Dokumendi number
12. L N12.3 Kogus
13. M N12.3 Koefitsent
14. N C1 Algoritm: K - keskmine (vaikimisi); S - summa; E - FIFO
15. O C25 Käibemaksu määra nimi
16. P C20 Menüü kood
17. Q C100 Jah Menüü nimi (olemasolev)
18. R C200 Info
19. S C200 Täiendus
20. T C11 Asutus/isiku registri kood
21. U C50 Asutus/isiku nimi
22. V C50 Asutus/isiku eesnimi
23. W C7 Konto
24. X C16 Meetme kood
25. Y C16 Kulu objekti kood
26. Z C16 Tegevusala kood
27. AA C16 Kulu liigi kood
28. AB C16 Tulu liigi kood
29. AC C16 Projekti kood
30. AD C16 Osakonna kood
31. AE C16 Subjekti kood
32. AF C16 Tegevussuuna kood
33. AG C16 Taotluse kood
34. AH C16 Allika kood
35. AI C16 Rahavoo koodKassa/panga kannete import failist

Jrk.nr. Veerg Tüüp Kohustuslik Sisu
1. A C50 Jah Kassa/panga objekti nimi
2. B C7 Kassa/panga objekti konto
3. C C3 Kassa/panga objekti mem.order
4. D N1 1 - deebet kanne; 0 - kreedit kanne (vaikimisi)
5. E D Jah Kuupäev
6. F C10 Dokumendi number
7. G D Arve kuupäev
8. H C20 Arve number
9. I N1 Jah Summa
10. J C50 Aluse nimi
11. K C200 Info
12. L C200 Täiendus
13. M C11 Asutus/isik reg.kood
14. N C50 Asutus/isik nimi
15. O C50 Asutus/isik eesnimi
16. P C11 Saaja reg.kood
17. Q C50 Saaja nimi
18. R C50 Saaja eesnimi
19. S C30 Arveldusarve
20. T C3 Panga kood
21. U C20 Viitenumber
22. V C7 Konto
23. W C16 Meetme kood
24. X C16 Kulu objekti kood
25. Y C16 Tegevusala kood
26. Z C16 Kulu liigi kood
27. AA C16 Tulu liigi kood
28. AB C16 Projekti kood
29. AC C16 Osakonna kood
30. AD C16 Subjekti kood
31. AE C16 Tegevussuuna kood
32. AF C16 Taotluse kood
33. AG C16 Allika kood
34. AH C16 Rahavoo kood