INF 14 ja isikliku sõiduauto hüvitis
Puudutab põhiliselt kolme programmi moodulit: arved, arveldused ja kassa/pank. On võimalik ka kombineerida kahe programmi mooduliga: arved ja kassa/pank. Süsteem eeldab, et kassa/panga kanne peab olema seotud arvete maksu definitsiooniga. Kui arved importida arveldustesse ja arveldused importida kassa/panka, siis tuuakse automaatselt kaasa viit maksu definitsioonile. Kuna varasemat perioodi ei ole mõtekas hakata üle importima, siis on võimalik kassa/panga kande korrastamisel sisestada viit e. maksu definitsiooni kande number. Maksu definitsioonid peavad olema eelnevalt sisestatud. Maksu definitsioon eeldab, et oleks seotud maksuga, kus on valitud isikliku sõiduauto hüvitise tunnus. Samuti peab olema valitud, kas hüvitist makstakse arvestusega või arvestuseta ja auto registreerimise number. Kui trükkida INF 14, siis kasutatakse seda asutus/isiku nime, mis on valitud kassa/panga kandele, mitte maksu definitsioonile. Üldjuhul peaksid nad olema samad.