Kasutaja õigused
Kasutajate nimekirja ja õigusi saab muuta, kui programmi on sisse logitud administraatori nime ja parooliga. Kasutajate nimekirja saab menüüst: Klassifikaatorid -> Kasutajad. Kõik kasutajad saavad muuta enda nime ja parooli seadistuse aknas (menüüst: Tegevused -> Seadistus), kui valida ülevalt lehekülg Kasutaja ja alt Üldised.
Kasutajate õiguste määramisel on kolm taset ehk nimekirja. Esimene on kasutajate nimekiri, kus määratakse õigused andmetele, mis on ühised kõikidele programmi moodulitele. Teine on kasutaja programmide nimekiri, kus määratakse, millistesse programmi moodulitesse on ligipääs ja kuidas programmi mooduli ühiseid andmeid saab muuta. Kolmas on kasutaja programmi objektide/allüksuste nimekiri, kus määratakse, millistesse objektidesse/allüksustesse on ligipääs ja kuidas objektiga seotud andmeid saab muuta.
Programmide või objektide nimekirja saab klaviatuurilt Ctrl+U abil või hiire parempoolse nupu abil, kui valida menüüst Programmid või Objektid.
Kui programmide või objektide/allüksuste nimekirja ei ole moodustatud, siis on kasutajal ligipääs kõikidele programmidele või objektidele/allüksustele. Õigused määratakse sellisel juhul kõrgema tasandiga.
Kui programmide või objektide/allüksuste nimekiri on moodustatud, siis õigused määratakse vastava programmi või objekti/allüksusega. Kõrgemal tasandil määratud piirang ei kehti madalamale tasandile.
Kui kasutaja valib Kõik objektid/allüksused, siis kehtivad õigused, mis on määratud programmi tasandil.
Kuna kasutajate õiguste määramine on piisavalt keeruline, siis programmi arenduse käigus võib muutuda, millised õigused millistele andmetele täpsemalt kehtivad. Kui objekti/allüksuse tasandil on määratud lisamise või vaatamise õigus, siis kandeid korrastada kindlasti ei saa. Korrastada 1 ja Korrastada 2 hetkel ei oma tähendust. Tulevikus võib mõelda, et kannet saab korrastada teatud andmete osas.