Statistika aruandevorm 108511 PALK 2011 KUU
Menüüst Trükk->Statistika->PALK 2011.KUU 108511. Aruanne koostatakse kahes eraldi trükkimise aknas. Summad summeeritakse arvestatud perioodi järgi.

Valdkond, allüksus, statistika klassifikaator
Aruanne sõltub valitud valdkonnast, allüksuse koodist ja allüksusest. Kui on valitud kõik allüksused, siis on võimalus trükkimise ajal valida lisaks statistika klassifikaator. Statistika klassifikaatori valiku katkestamise korral koostatakse aruanne kõikidest allüksustest. Statistika klassifikaatori saab siduda allüksusega, mis võimaldab koondada aruandesse ainult teatud ühe statistika klassifikaatoriga seotud allüksused.
Töölepingud
Koostatakse nimekiri töötajatest, kes valitud kuul on tööl olnud töölepingu alguse ja lõpu kuupäeva järgi. Kui üks töötaja on ühe töölepinguga mitmes allüksuses, siis loetakse seda üheks töötajaks. Kui ühel töötajal on mitu töölepingut, siis loetakse seda mitmeks töötajaks.
Veergudesse jagamine
Veergu 2 summeeritakse töötajate andmed, kelle töölepingus tunnus on Põhikohaga töötaja ja veergu 3, kelle töölepingu tunnus on Osalise tööajaga. Veerg 1 on veeru 2 ja 3 summa. Alates reast X8 summeeritakse veergu 1 töötajate andmed, kelle töölepingu tunnus on Töövõtuleping. Aruandesse ei summeerita töötajate andmeid, kelle töölepingu tunnus on Muu töötaja.
Ridadesse jagamine
R01 summeeritakse töölepingute arv aruandekuu viimasel päeval. Ei summeerita viimasel päeval lapsehoolduspuhkusel viibivaid töötajaid. Selleks peab olema töölepingute ajutisese peatamises rida peatamise tüübiga lapsehoolduspuhkus. Erandina liidetakse veergu 1 R02 veerg1.
R02 summeeritakse töölepingute arv aruandekuu viimasel päeval, kui on lapsehoolduspuhkusel.
R03 hetkel ei arvutata.
R04 töötatud tunnid. Kuus töötatud päevade arv korrutatakse töölepingus näidatud normtundidega päevas. Kui on antud normtunnid nädalas, siis jagatakse viiega. Kui on antud normtunnid kuus, siis jagatakse kuu tööpäevade arvuga. Saadud summa jagatakse tuhandega.
R05 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 2 sümbolit on 05. Hiljem lisandub uus väli statistika kood.
R06 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 2 sümbolit on 06.
R07 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 2 sümbolit on 07.
R08 summeeritakse kõik arvestatud summad miinus tulumaks, töövõtja töötuskindlustus ja pensionikindlustus, kus tasuliigi koodi esimesed 2 sümbolit on 05 või 06. Ei lahutata maksusid, mis on arvutatud teistel ridadel.
R09 töötajate keskmine arv. Veerus 2 töölepingu järgi tööl oldud kalendripäevad jagatakse kalendripäevadega. Veerus 3 töölepingu järgi tööl oldud kalendripäevad korrutatakse koormusega ja jagatakse kalendripäevadega. Saadud summad jagatakse tuhandega.
R10 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 4 sümbolit on 0510.
R11 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 4 sümbolit on 0611.
R12 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 4 sümbolit on 0612.
R13 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 2 sümbolit on 13.
R14 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 2 sümbolit on 14.
R15 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 4 sümbolit on 0615.
R16 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 2 sümbolit on 16.
R17 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 4 sümbolit on 0517.
R18 summeeritakse kõik arvestatud summad, kus tasuliigi koodi esimesed 4 sümbolit on 0518.
R19 summeeritakse kogu sotsiaalmaks
R20 summeeritakse kogu tööandja töötuskindlustus
R21 hetkel ei arvutata
R22 summeeritakse kogu töölepingute arv
R23 summeeritakse kogu arvestatud summa, mis on aluseks sotsiaalmaksuga maksustamisel.
R24 analoogiline R04
R25 analoogiline R09 veerg 3
R26 summeeritakse kogu sotsiaalmaks
R27 summeeritakse kogu tööandja töötuskindlustus