Trükivormid Word põhjale
Trükkimisel annab programm võimaluse avada olemasoleva Word'i dokumendi, kus ta püüab määratud väljad automaatselt täita programmi andmetega. Väljad on programmi poolt antud tunnussõnad, mis kirjutatakse trellide #....# vahele. Sõltuvalt trükivormist võivad tunnussõnad erineda. Üks dokument võib sisaldada ühte tunnussõna mitu korda. Muudetud dokument salvestatakse uue nimega seadistuses Kasutaja -> Üldised Dokumentide kataloogiga määratud asukohta. Näidiseks antud dokumendid asuvad kataloogis, kuhu on paigaldatud PMen programm.

Arveldused -> Saldod
Arvutatakse koond asutuste/isikute lõikes aasta algusest kuni valitud perioodi lõpuni. Ei sõltu päringust. Saab trükkida üksiku asutuse/isiku kohta, kõik korraga või valikuliselt teatud hulk asutuste/isikute nimekirjast. Valik toimub Shift (vahemik) või Ctrl (üksik) ja hiire vasakpoolse nupu abil. Kui on valitud asutus/isik, kellega saldo puudub aasta alguseks või perioodi lõpuks, siis aruannet ei trükita.

Väljade tunnussõnad:

#asutus/isiku nimi# - asutus/isiku nimi;
#isiku-/registrikood# - isiku-/registrikood;
#aadress1# - asutus/isiku aadressi 1. rida;
#aadress2# - asutus/isiku aadressi 2. rida;
#aadress3# - asutus/isiku aadressi 3. rida;
#postiindeks# - asutus/isiku postiindeks;
#asutus/isiku lisa# - asutus/isiku lisa informatsioon asutus/isikute nimekirjast;
#perioodi lõpp# - valitud perioodi lõpp;
#saldo# - saldo perioodi lõpuks. Alati positiivne.