PMen juhend

Üldine


Asutus/isik

Veergude kirjeldused. Näidis: asutusisik.xlsx

Import toimub tabulaatoriga eraldatud txt failist, mille saab salvestada Exceli tabelist, kui muuta faili tüüpi.

txt failist võiks kustutada ebaolulised ja tühjad read.

Jrk.nr. Veerg Tüüp Kohustuslik Sisu
1.AC11JahRegistrikood või isikukood
2.BC50JahAsutuse nimi või perekonnanimi. Võib koos eesnimega
3.CC50Eesnimi
4.DC40Aadressi väli 1
5.EC40Aadressi väli 2
6.FC40Aadressi väli 3
7.GC20Postiindeks
8.HC50E-posti aadress
9.IC20Telefon
10.JC30Arveldusarve pangas
11.KDPanga kood Eesti pankadevaheliseses arveldussüsteemis
12.LC50Panga nimi
13.MC9BIC, SWIFT kood
14.NC35Viitenumber nõuete laekumisel
15.OC35Viitenumber kohustuste tasumisel
16.PEi ole kasutusel
17.QC50Isiku passiandmed
18.RC30Lisa informatsioon
19.SC10Tunnus 1: Asutus: 1, J - Jah; 0, E - Ei
20.TC10Tunnus 2: Isik: 1, J - Jah; 0, E - Ei
21.UC10Tunnus 3: Töötaja: 1, J - Jah; 0, E - Ei
22.VC10Tunnus 4: Laps: 1, J - Jah; 0, E - Ei
23.WC10Tunnus 5: Muud 1: 1, J - Jah; 0, E - Ei
24.XC10Tunnus 6: Muud 2: 1, J - Jah; 0, E - Ei
25.YC10Arve saatmise viis 1: 1, Panka; 2, Paberil; 3, e-post 1; 4, e-arve; 5, e-post 2; 7, BillMe
26.ZC10Arve saatmise viis 2: 1, Panka; 2, Paberil; 3, e-post 1; 4, e-arve; 5, e-post 2; 7, BillMe