PMen juhend

Eelarve


Tulu/kulu aruannete veebirakendus

Üldised põhimõtted

Kliendibaasi registreerimine, veebikasutajate lisamine ja aruannetega sidumine toimub PMen programmis. PMen programmi peab sisse logima administraatori nime ja parooliga.

Veebikasutaja logon nimi on isikukood, kuna kõik veebikasutajad lisatakse ühtsesse restar baasi ühekordselt. Ühel veebikasutajal võib olla ligipääs mitmele kliendibaasile.

Vajalik on PMen üldises seadistuses sisestada asutuse nimi ja registrikood

PMen kasutajad

Ülevalt menüüst valida Klassifikaatorid - Kasutajad. Vajadusel lisada uued PMen kasutajad. Jälgida, et oleks kindlasti logon nimi ja parool (jääb ka veebikasutaja parooliks), isikukood ja nimi. Vajadusel valida valdkonna piirang. Kui kasutaja ei pea saama ligipääsu PMen programmi, siis võib jätta õigused Keelatud

Kliendibaasi registreerimine ja veebikasutajate lisamine

Kliendibaas peab asuma veebis, mitte lokaalses võrgus

Ülevalt menüüst valida Klassifikaatorid - Veebikasutajad.

Kui akna üleval osas ei ole näha kliendibaasi registreerimise andmeid, siis vajutada nuppu Sünkroniseeri

Kui on vaja tühistada kliendibaasi seos restar baasiga, siis vajutada nuppu Unusta

Kui on akna üleval osas on näha kliendibaasi registreerimise andmed, siis saab lisada veebikasutajaid. Vajutada Lisada nuppu, valida kasutaja ja vajutada Salvesta

Hiljem on võimalik restar baasi kasutaja andmeid uuendada, kui vajutada Korrastada ja Sünkroniseeri või Uuenda parool

Kasutaja sidumine aruannete kombinatsioonidega

Valida Eelarve moodul

Ülevalt menüüst valida Nimekirjad - Kasutaja aruannete kombinatsioonid

Vajutada Lisada, valida Kasutaja ja Aruande kombinatsioon ning vajutada Salvesta. Aruannete kombinatsioonid peavad eelnevalt olema valmis tehtud, mis on sobilikud kasutajale vaatamiseks.

Veebirakenduse kasutamine

PMen kodulehelt valida PMen veebirakendus

Sisestada logon nimi (isikukood) ja parool (PMen kasutaja parool)

Kui veebikasutajal on ligipääs mitmele kliendibaasile, siis valida server. Kui on üks, siis valitakse automaatselt.

Valida aruande kombinatsioon ja kas tulu või kulu aruanne ning vajutada Vali aruanne nuppu.