PMen juhend

Eelarve


Tulu/kulu aruannete veebirakendus

Üldised põhimõtted

Aruannete sidumine

Valida Eelarve moodul

Ülevalt menüüst valida Nimekirjad - Kasutaja aruannete kombinatsioonid

Vajutada Lisada, valida Kasutaja ja Aruande kombinatsioon ning vajutada Salvesta. Aruannete kombinatsioonid peavad eelnevalt olema valmis tehtud, mis on sobilikud kasutajale vaatamiseks.

Veebirakenduse kasutamine

PMen kodulehelt valida PMen veebirakendus 1 või 2

Sisestada logon nimi (isikukood) ja parool (PMen kasutaja parool)

Kui veebikasutajal on ligipääs mitmele kliendibaasile, siis valida server. Kui on üks, siis valitakse automaatselt.

Kui ei ole automaatselt valitud, siis valida veebirakenduse Eelarve moodul (veebirakenduse 2 korral)

Kui ei ole automaatselt valitud, siis valida aruanne

Soovi korral valida tulu või kulu aruanne