PMen juhend

Palgaarvestus


Koguste import Exceli tabelist

Tunnitasu ja kuupalga algoritmide korral saab kogused (tunnid) importida Exceli failist. Näidis: tooajatabel.xlsx

Seadistuse aknas ülevalt Programm ja alt Üldised tuleb määrata veergude tähised kuupäeva, töötaja, töölepingu ja allüksuse kohta.

Tasuliikide nimekirjas tuleb igale tasuliigile, mille kogust soovitakse importida, sisesta Exceli veeru tähis.

Enne importimist peab olema valitud tasumiseks, arvestatud ja mem.orderi perioodid.

Faili avamiseks valida ülevalt menüüst Import/eksport -> Import -> Koguste import Exceli tabelist

Faili töötlemine:

-) Andmeid loetakse kõikidelt Exceli tabeli lehekülgedelt (sheets).

-) Seadistuses määrtud realt ja veerust loetakse kuupäev, mis peab jääma arvestuse perioodi.

-) Loetakse tabeli ridu (max.1000) seni kuni 10 tühja rida.

-) Seadistuses määratud veerust loetakse isikukood, nimi ja eesnimi. Nimi ja isikukood on kohustuslikud. Isikukood peab olema 11 sümbolit.

-) Isikukoodi ja nime järgi otsitakse asutuste/isikute nimekirjast. Kui leitud, siis kontrollitakse, kas on töötajate nimekirjas. Kui leitud, siis loetakse kokku kehtivate töölepingute arv.

-) Kui on üks tööleping, siis osutub see valituks. Kui rohkem, siis loetakse Exceli tabelist töölepingu tunnus (rea number või töölepingu number) ja valitakse tööleping sõltuvalt tunnusest.

-) Loetakse kokku valitud töölepingu allüksuste arv. Kui eelnevalt on valitud valdkond, siis valdkonna piires, kui on valitud allüksus, siis allüksuse piires. Kui allüksus on valitud, siis tulemus saab olla 0 või 1.

-) Kui on üks allüksus, siis osutub see valituks. Kui rohkem, siis loetakse Exceli tabelist allüksuse tunnus (kood või nimi) ja valitakse allüksus sõltuvalt tunnusest.

-) Valitakse püsiandmetest töölepingu, allüksuse ja perioodi järgi esimene ettejuhtuv kuupalgamäär või tunnihinne.

-) Loetakse järjest kogused veergudest, mis tasuliikidega on määratud.

-) Valitakse püsiandmetest tasuliigi, töölepingu, allüksuse ja perioodi järgi esimene ettejuhtuv kuupalgamäär või tunnihinne. Kui ei leita, siis jääb kehtima viimane leitud kuupalgamäär või tunnihinne.

-) Vastavalt tööl oldud ajale ja kogusele arvutatakse töötasu summa.

Peale faili töötlemist saab vaadata logi fail, mille saab avada ülevalt menüüst Programm -> Tekstiredaktor. Logi failis on kirjas töötlemise ajal tekkinud probleemid.