PMen juhend

Üldine


Menüü juhend

Kõik programmi toimingud käivitatakse läbi menüü. Menüü paikenb mooduli akna ülemises ja alumises servas. Ülemine menüü sisaldab kõiki tegevusi ja alumises on vaid olulisemad. Teatud tegevusi saab valida hiire parema nupuga avanevas menüüs.

Valdkond

Võimaldab jagada raamatupidamise osadeks. Kõik kanded on seotud otse või läbi objekti/allüksuse ühe valdkonnaga. Valdkonna abil on võimalik määrata teatud kannetele ühised omadused. Valdkondasid saab grupeerida valdkonna koodi abil, kui on vaja teatud valdkondasid omaette kokku summeerida. Valdkonnad on ühised kõikidele programmi moodulitele.

Objekt

Võimaldab teatud moodulites grupeerida kandeid ja anda neile ühiseid omadusi. Kui moodulis ei ole kasutusel allüksused, siis objekt seotakse valdkonnaga.

Allüksus

Võimaldab teatud moodulites grupeerida kandeid ja anda neile ühiseid omadusi. Allüksused seotakse valdkonnaga.

Vaade

Võimaldab teatud moodulites kuvada kandeid erinevatest tabelitest ja nimekirjadest. Kasutajal ei ole võimalik vaateid lisada ega muuta. Kui moodulis on üks vaade, siis valikut ei anta.

Periood juhend

Ajavahemik kuupäeva täpsusega. Moodulites kuvatakse valitud perioodi kanded. Perioodi järgi toimub jääkide arvutamine ja aruannete koostamine. Perioodil on alati alguse ja lõpu kuupäev. Perioodi valikul määratakse päeva, kuu, aasta, varia või seisuga. Varia võib olla mistahes ajavahemik. Seisuga on alati aasta algusest kuni etteantud kuupäevani.

Periood (palk)

Palgaarvestuses määratakse kolm periood: tasumiseks, arvestatud ja mem.order. Tasumiseks näitab, millal töötasud on tehtud töötajale kättesaadavaks. Arvestatud näitab, millise perioodi eest töötasu on arvestatud. Mem.order näitab, mis kuus toimub arvestus pearaamatu mõistes.

Päring

Lisaks eelnevatele võimalustele saab kasutaja ise koostata piiranguid kannetele sisestatud informatsiooni põhjal.