PMen juhend

Palgaarvestus


Kirjeldus

Töötajatele tehtavate väljamaksete, kinnipidamiste, maksude ja maksete arvestus. Erisoodustuste arvestus.

Tuleb lisada:

-) Töötajad + töötajate tunnused

-) Lepingud + lepingute tunnused

-) Allüksused + allüksuse töötajad

-) Tasuliigid: arvestus ja kinnipidamine

-) Püsiandmed: arvestus + kinnipidamine

-) Töögraafikud: haigused + puhkused jm. puudumised

Valida perioodid: tasumiseks, arvestatud, mem.order

Arvutada töötasud

Trükkida palgaleht jm. vajalikud aruanded

Erisoodustused

Eksportida TSD