Andmebaasi serveri paigaldamine ja käivitamine

1. Paigaldada SQL Anywhere andmebaasi serveri tarkvara

 • Peab jälgima, millise versiooni litsentsid on soetatud. PMen toetab versioone 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja uuemaid
 • Versiooni 9 paigalduse programmi saab, kui PMen kodulehe aadressi järgi toksida faili nimi asa902.exe
 • Paigalduse käigus komponentide valiku aknas tuleb kindlasti märgistada Network Database Server
 • Võib kasutada 32 või 64 bit versioone

2. Kopeerida andmebaas

 • Esmakordsel paigaldamisel tuleb laadida tühi andmebaas PMen kodulehelt. Kas ver.9 või ver.12
 • Kui varem on PMen programmi kasutatud, siis tuleb andmebaasi failid pmen.db ja pmen.log kopeerida eelmisest arvutist
 • Kui on kasutusel mitu erinevat andmebaasi, siis tulevad need salvestada eraldi kataloogidesse. Näiteks C:\pmen\andmed\asut1 ja C:\pmen\andmed\asut2
 • Failide nimesid ei tohi muuta

3. Käivitada andmebaasi server

 • Tuleb käivitada andmebaasi serveri programm koos parameetritega.
 • Sõltuvalt versioonist on serveri programmi nimi dbsrv7.exe, dbsrv9.exe, dbsrv12.exe jne.
 • Esmalt antakse ette serveri parameetrid, siis andmebaasi fail koos oma parameetritega ja kui käivitada mitu andmebaasi, siis järgmine andmebaasi fail koos oma parameetritega
 • Näiteks:
  "C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbsrv9.exe" -x tcpip -n pmen "C:\pmen\andmed\asut1\pmen.db" -n firma1 "C:\pmen\andmed\asut2\pmen.db" -n firma2
 • Parameetriga -n antakse esmalt andmebaasi serverile nimi (näites pmen) ja siis eraldi andmebaasidele (näites firma1 ja firma2)
 • Nimed on vajalikud töökohas õige andmebaasiga ühenduse saamiseks.
 • Serveri käivitamiseks võib teha .bat faili või ShortCut'i.
 • Mõistlik oleks serveri käivitamine teha service'ina. Vastav näidis käsk oleks
  "c:\program files\sybase\sql anywhere 9\win32\dbsvc.exe" -as -i -s auto -w pmen_svc "c:\program files\sybase\sql anywhere 9\win32\dbsrv9.exe" -n pmen C:\pmen\andmed\pmen.db -n pmen

Rohkem infot saab SQL Anywhere dokumentatsioonist