Serveri peatamine

  1. Käivitada Command Prompt
  2. Liikuda Sybase programmide kataloogi. Näiteks: cd C:\progra~1\sybase\sqlany~1\win32 või linuxi korral cd /opt/sybase/SYBSsa9/bin
  3. Trükkida: dbstop -c "eng=pmen;uid=dba;pwd=sql"
  4. Serveri otsimise abil veenduda, et server ei käi