Serveri litsentside arvu muutmine

  1. Käivitada Command Prompt
  2. Liikuda Sybase programmide kataloogi. Näiteks: cd C:\progra~1\sybase\sqlany~1\win32
  3. Litsentside arvu vaatamiseks trükkida: dblic dbsrv9.lic , kus 9 on sybase versiooni number. Kui on tegemist versiooniga 7 või 8, siis vastavalt dbsrv7.lic või dbsrv8.lic
  4. Litsentside arvu muutmiseks trükkida: dblic -u 5 dbsrv9.lic "kasutaja nimi" "asutuse nimi" , kus parameeter -u järel olev number näitab soovitud litsentside arvu. Kasutaja nimi ja asutuse nimi määrata enda asutusest lähtuvalt ja peavad olema jutumärkide vahel.