Töökoha paigaldamine

1. Paigaldada SQL Anywhere andmebaasi kliendi 32bit tarkvara

2. Teha ODBC kirjeldus

ODBC andmeallikad aknas File DSN leheküljel lisada ODBC kirjeldus.

  • Selleks: vali Start menüü -> Settings -> Control Panel -> (Administrative Tools ->) Data Sources (ODBC)
  • ODBC Data Source Administrator aknas vali tab File DSN -> Add
  • Create New Data Source aknas vali Adaptive Server Anywhere 9.0 -> Next
  • Sisesta faili (andmeallika) nimi: pmen.dsn -> Next -> Finish

Windows 7 64bit versiooni korral tuleb ODBC administraator käivitada
C:\windows\syswow64\odbcad32.exe

ODBC Configuration for Adaptive Server Anywhere aknas sisestada:

User ID: pma
Password: pmb (kui ei ole muudetud)
Supress fetch warnings panna linnuke
Server name: pmen
Database name: firma1
Network: määrata TCP/IP ja parameetrina host=198.162.1.1 (ei ole kohustuslik)
Vali: OK

Kui toimub töö mitme andmebaasiga, siis tuleb teha mitu ODBC kirjeldust erinevate andmeallika nimedega, kus määratakse erinevad serveris antud andmebaasi nimed.

Ei ole soovitav jätta pmen nimelist dsn faili. dsn faili nimi ja andmebaasi nimi võiksid selguse mõttes olla ühesugused.

3. Kopeerida PMen programm

Alla laadida internetist ja käivitada (lahti pakkida) fail: pmen22zip.exe

4. Teha ShortCut programmi käivitamiseks

Võib teha Desktop'ile uue Shortcut'i. Selleks: viita hiirega vabale ekraani osale vajuta parempoolset nuppu. Vali New -> Shortcut. Sisesta või otsi "C:\Program Files\San Revilo\PMen\pmen.exe". Parameetrina lisa juurde dsn faili nimi. Võib sisestada täispikalt ilma jutumärkideta (C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\pmen2004.dsn) või ainult nimi (pmen2004) ilma laiendita, kui asub vaikimisi kaustas. Kui dsn fail jääb parameetrina määramata, siis programm otsib vaikimisi pmen.dsn faili. Kahe andmebaasi korral tuleb teha kaks Shortcut'i, kus mõlema korral käivitatakse üks ja sama pmen.exe, aga parameetrina antakse erinevad dsn failid, kus on määratud erinevad andmebaasi nimed.