Koopia tegemine

PMen programmis

Koopia tegemiseks tuleb valida ülevalt menüüst Haldus -> Koopia

Koopia salvestatakse kasutaja seadistuses määratud kausta

Kui PMen ei leia dbbackup.exe programmi, siis tuleb kasutaja seadistuses määrata dbbakup.exe täpne asukoht koos nimega

Eraldi dbbackup.exe abil

1. Teha uus shortcut (otsetee)

2. Otsida programm dbbackup.exe.
Tavaliselt asub kataloogis c:\program files\sybase\sql anywhere 9\win32.

3. Lisada target (käsu) reale peale jutumärke:

-c "eng=pmen;dbn=pmen;uid=pma;pwd=pmb;Links=TCPIP{host=190.40.50.20;port=2638}" -r -y "C:\program files\san revilo\backup"

 • kui kasutate Sybase ASA versiooni 7 või 8, siis dbbackup asub vastavalt sql anywhere 7 või sql anywhere 8 alamkataloogis;
 • kui andmebaasi serveri nimi ei ole pmen, siis eng=teie serveri nimi;
 • kui andmebaasi nimi ei ole pmen, siis dbn=teie andmebaasi nimi;
 • kui andmebaasi kasutaja parool ei ole pmb, siis pwd=teie andmebaasi kasutaja parool;
  Andmebaasi kasutaja parooli saab muuta läbi PMen programmi ülevalt menüüst Haldus -> Andmebaasi parool. PMen programmi peab logima administraatori õigustega.
 • kui andmebaasi server töötab samas arvutis, siis ei ole vaja ;Links=TCPIP{host=190.40.50.20;port=2638}
 • kui andmebaasi server töötab samas lokaalses võrgus, siis ei ole vaja host=190.40.50.20;port=2638
 • kui andmebaasi server asub teisel IP aadressil, siis kirjutage oma;
 • kui andmebaasi server töötab teisel pordil, siis kirjutage oma;
 • kui soovite koopiat C:\program files\san revilo\backup asemel mõnda teise kataloogi, siis kirjutage oma.

Koopiat saab teha, kui andmebaasi server töötab. Kui andmebaasi server töötab, siis ei saa andmebaasi faili ära kopeerida. Koopia tegemine toimib, kui ekraanil on näha, mitu protsenti on kopeeritud. Tuleks ka veenduda, et koopia tegemine õnnestus. Selleks käivitada serveris koopia andmebaas. Andmebaasi koopia võiks kirjutada CD-le või mõnda teise arvutisse.