Üleminek eurodele

Üldised põhimõtted

Üleminek eurodele toimub sujuvalt sama andmebaasiga, millega töötate 2010 aastal Eesti kroonides. Igaljuhul tuleb enne andmebaasist teha koopia ja säilitada see veel omakorda eraldi kaustas. Ei ole kohustuslik, aga oleks vajalik koopia andmebaasist seadistada PMen-iga töötamiseks. Selleks on kaks põhjust: veenduda andmebaasi koopia korrasolekus ja katsetada üleminekut eurodele ning anda tagasisidet programmi arendamise osas.

Programmi moodulid on jagatud nelja gruppi, kus üleminek eurodele on võimalik teha erinevatel kuupäevadel.
Grupid moodustavad:

 • 1. Kassa/pank, Arveldused, Pearaamat, Eelarve, Arved
 • 2. Palgaarvestus
 • 3. Põhivarad
 • 4. Materjalid

Enne eurodesse konverteerimist peab olema tehtud viimane PMen uuendus.

Esimesena tuleb üle minna eurodele esimese grupiga vahetult peale uut aastat. Teise, kolmanda ja neljanda grupiga hiljem sõltuvalt tööde käigust.

Üleminek eurodele tähendab, et kõik summad ja hinnad kroonides tõstetakse eraldi teise summa veergu. Esimeses summa veerus jagatakse kõik summad kursiga 15,6466 vastavalt ümardamise reeglitele. Kõik toimingud summadega toimuvad ühe andmebaasi piires üle kõikide valdkondade ja üle kõikide aastate.

Veel korra

Uue aasta alguses tuleb 1. grupi moodulitega üle minna eurodele. Palgaarvestuses ja varades tuleb jätkata seni, kuni kõik 2010.a. kanded on sisestatud ja summad arvestatud ning alles siis konverteerida eurodesse. Konverteerimise käsu annab üks raamatupidaja, kes on PMen programmi loginud administraatori nime ja parooliga.

Parameetrid

On 4 põhilist parameetrit, millest sõltub programmi käitumine. Kõik need on kasutajast sõltuvad parameetrid s.t. kui üks kasutaja neid muudab, siis teiste kasutajate töö sellest ei muutu.

Kahte parameetrit saab muuta Seadistuses -> ülevalt Kasutaja -> alt Üldised

Esimene neist on mõeldud kannete ja jäägi kuvamiseks ekraanil. Kui linnukest ei ole, siis kuvatakse ainult primaarne valuuta

Teisest sõltub 1.grupi moodulite kannete sisestamine. Kui linnuke puudub, siis automaatset konverteerimist eurode ja kroonide vahel ei toimu. Sellest parameetrist ei sõltu tasude hindade sisestamine arvete moodulis, kus vajadusel tuleb alati ise sisestada summa eurodes ja kroonides.

Kahte parameetrit saab muuta Seadistuses -> ülevalt Kasutaja -> alt Aruanded

Selgitust vaata Tegevuste alt

Korrigeerimised

 • Kassa/pank
  • Kassade ja pankade jäägid tuleb korrigeerida kande lisamisega varasemasse perioodi, et ei segaks 2010.a. importimist pearaamatusse. Näiteks 31.12.2003.a. Pearaamatus tuleb korrigeerida kassade ja pankade jäägid eraldi vastavalt pearaamatu põhimõtetele. Kande lisamisega ei tohi muuta krooni jääke. See eeldab, et tuleb parameetriga välja lülitada automaatne konverteerimine eurode ja kroonide vahel.
 • Arveldused
  • Hetkel 4 arvelduste korrigeerimise protseduuri: Muuda euro summa, Muuda krooni summa, Arve kokku saldo, Arve klassif.jäägid, kui arve kokku on null.
   Muuda euro summa ja Muuda krooni summa sõltub valitud valdkonnast, objektist, perioodist ja päringust. Lisaks puudutab vaid arveid, kus objektide nimekirjas Pank veerus linnuke puudub e. ostjate arveid ja on sisestatud 2011 aastal. Vajadus kasutada võib tekkida arvete kohta, mis on koostatud 2010 aasta eest. Kumb protseduur valida sõltub, kas arved on trükitud kroonides või eurodes.
   Kui arved on trükitud kroonides, siis arvel näidatakse kroonides kokku summa konverteeritud eurodesse. See eurodes summa ei pruugi kokku langeda kannetes sisestatud eurode summaga. Kui soovite kannetes euro summasid muuta nii, et võrduks arvel näidatud eurode summaga, siis tuleb valida protseduur - Muuda euro summa.
   Kui arved on trükidu eurodes, siis on kõik täpselt vastupidi ja tuleks käivitada protseduur - Muuda krooni summa.
   Ei tohi käivitada korra ühte ja korra teist, siis võib arve summa muutuda.
   Arve kokku saldo Puudutab arveid, kui kroonides kokku on null ja eurodes on nullist erinev
   Arve klassif.jäägid, kui arve kokku on null Puudutab arveid, kui eurodes kokku on null, aga erinevused on klassifikaatorite vahel
   Hankijate arved tuleb kohe sisestada korrektselt, et kanded kokku summeerides oleksid krooni summa ja euro summa samad, mis arvel näidatud. Vajadusel tuleb välja lülitada automaatne konverteerimine krooni ja euro summa vahel.
 • Pearaamat
  • Lisatud 2 uut korrigeerimist. Saldoandmik asendab kontode jääkide korrigeerimise. Lisaks kontole ja tehingupartnerile toimub korrigeerimine veel tegevusala, allika ja rahavoo lõikes. Ainult konto jääk eurodes ja kroonides ei pea võrduma vastavalt kursile. Korrigeerimise kanded lisatakse aastasse 2003. Teine korrigeerimine - Arveldused - viib vastavusse pearaamatu arvelduste kontode jäägid arvelduste mooduli jääkidega tehingupartnerite, tegevusalade, allikate ja rahavoogude lõikes. Programmi Seadistuses on kaks uut parameetrit. Võimalik määrata korrigeerimise kande tulu/kulu konto. Vaikimisi 658900. Võimalik määrata, kas korrigeerimise kanne tehakse 01.01.2011.a. või 31.12.2010.a. Vaikimisi 01.01.2011.a. Muuta 31.12.2010.a.
  • Hetkel 2 pearaamatu korrigeerimise protseduuri: Kontode käibed, Kontode jäägid. Esimesena tuleks käivitada kontode jäägid, mis korrigeerib põhimõttel, et kontode jäägid seisuga 31.12.2010 oleksid kroonides ja eurodes võrdsed täpselt vastavalt kursile. Korrigeerivad kanded lisatakse kuupäevaga 31.12.2003.a. Vaikimisi korrigeeritakse ainult 1 ja 2 algavad kontod. Pearaamatu programmi seadistuses saab lisada kontode esimesed numbrid, kui soovitakse korrigeerida ka teisi kontosid. Korrigeerimine toimub tehingupartnerite ja kontode lõikes ning siis ainult kontode lõikes. Vaadatakse ainult neid tehingupartnereid, mis kuuluvad konsolideerimise gruppi. Kontode käibed tähendab korrigeerimist ülevalt alla, et deebet ja kreedit oleksid võrdsed. Vahe saab tekkida ainult ühepoolsetest kannetest e. korrigeeritakse ainult ühepoolsete kannetega seotud kontod. Korrigeerimise kanded lisatakse samuti kuupäevaga 31.12.2003.a. Korrigeerimine ei ole kohustuslik. Korrigeerimise käigus lisatud kanded saab alati kustutada, kui valida uuesti korrigeerimine ja valida lõpus Ei. Vajadusel tuleb ise lisada korrigeerimise kandeid. Võimalusel lisandub veel kolmas korrigeerimine, kus lisatakse kanded juba jooksvasse perioodi. Tuleks vastavusse viia kontode jäägid analüütilise arvestusega.
 • Palgaarvestus
  • Palgaarvestuse korrigeerimine toimub korraga üle kõikide valdkondade sõltumata valitud perioodist, allüksusest, valdkonnast.
  • Kuupalgad püsiandmetes EEK EUR konverteerib püsiandmetes kuupalgad uuesti kroonidest eurodesse kaks kohta peale koma.
  • Palgalehed korrigeerib palgalehed, mis koostati enne konverteerimist ja mille tasumise aasta on 2011 nii, et saada summa eurodes võrdub kroonides saada summa konverteeritud eurodesse.
  • Väga ohtlik arvutab eurodest uuesti krooni summad, kui peale konverteerimist 2010 uuesti arvutamise tulemusena on krooni summad kadunud. Peale konverteerimist ei tohi krooni perioodis arvutusi uuesti teha.
 • Materjalid
  • Ei tohi korrigeerida, kui jäägid eurodes on uuesti sisestatud, sest programm arvutab jäägid kroonide järgi. Eurode sisestamisel krooni summasid ei sisestata ega programm automaatselt ei arvuta. Korrigeerimise käigus kustutatakse summad eurodes kuni 31.12.2010 ja konverteeritakse krooni jääkidest euro jäägid. Pearaamatusse importimisel konverteeritakse 2010.a. krooni summad eurodesse.
  • Kui on kasutatud toodete nimekirjas ühiku hinda, siis saab need konverteerida kroonidest eurodeks

Võimalused

 • Üldised
  • Kui aruannete koostamisel kroonides tuleb veateade nullise väärtuste kohta, siis tuleks asendada krooni väljades NULL väärtus numbriga 0. Selleks on menüüs Haldus valik EEK NULL 0.
  • Kannete sisestamisel kahes valuutas on võimalik automaatne konverteerimine väljalülitada.
  • 1.grupi moodulites kuvatakse jääk peale konverteerimist kahes valuutas. Kui kroonides pole enam vaja, siis tuleb kasutaja seadistuses välja lülitada kuva lisaks Eesti kroonid.
 • Kassa/pank
  • Sihtfinantseerimise teatis meilitakse enne 2011 aastat kroonides.
  • Probleem, kui kasutate PMen versiooni 01.01.2011 e. uuendust 02.01.2011 või varasemat. SEB laekumiste impordi fail tuleb jagada ise kaheks, kui hõlmab perioode erinevate valuutadega. Näiteks 01.01.2011 on kroonides ja 02.01.2011 on eurodes. Fail peab algama #6 tunnusega ja sisaldama ainult üks kord #6 tunnust. PMen määrab valuuta tunnuse esimese #6 järel sisalduva valuuta tunnuse järgi kogu järgnevatele laekumistele.
  • Import failidest toimub selles valuutas, millesse andmebaas on konverteeritud. Erandiks on failid, mis sisaldavad valuuta tunnust. Näiteks laekumised panga failist ja maksukorralduste import STAR failist. Nendel juhtudel programm konverteerib summad vastavalt valuuta tunnusele.
  • Peale konverteerimist saab trükkida kroonides: kuuaruanne, tulude ja kulude aruanded, register, dokument, kassaraamat, mem.order, INF3, INF14
  • Kui summad on konverteeritud eurodess ja palgaarvestus on endiselt kroonides, siis import konverteerib summad eurodesse.
  • Kui summad on konverteeritud eurodesse, siis kanded on võimalik sisestada eurodes ja kroonides. Kui sisestada summa eurodes, siis konverteeritakse automaatselt kroonidesse ja vastupidi.
 • Arveldused
  • Sihtfinantseerimise teatis meilitakse enne 2011 aastat kroonides.
  • Import failidest toimub selles valuutas, millesse andmebaas on konverteeritud. Erandiks on e-arvete import, kus valuuta valitakse makse infos määratud valuuta tähise järgi. Kui see on EEK, siis eeldatakse, et arve read on kroonides, muidu eurodes
  • Peale konverteerimist saab trükkida kroonides: register, mem.order, koon seadistatud tasemete lõikes, ebatõenäolised, saldoteatis Word põhjale
  • Automaatselt peale konverteerimist käivitatakse 3 korrigeerimise protseduuri. Esiteks korrigeeritakse arved nii, et ridade summa eurodes võrdub kokku summa kroonides koverteeritud eurodesse. Teiseks korrigeeritakse kassa/pangas arvete tasumised samal põhimõttel. Kolmandaks korrigeeritaks asutuste/isikute kaupa saldod eurodes nulli, kui soldo kroonides on null aasta 2010 lõpu seisuga. Erilisel vajadusel saaks neid korrigeerimisi käivitada ka hiljem, kui kroonides arvete sisestamisel on tekkinud uuesti vahed. Tegelikult peaks kroonides arvete sisestamisel jälgima, et eurodes kokku oleks õige summa.
  • Konverteerimisel saadakse eurodes käibemaksuta summa kokkusumma miinus käibemaksu summa
  • Uus koond asutuste/isikute ja arvete lõikes. Toimib paralleelselt kahes valuutas.
  • Import Arvete moodulist toimub paralleelselt kahes valuutas.
  • Koond ainult asutuste lõikes toimub paralleelselt kahes valuutas.
  • Kui summad on konverteeritud eurodesse, siis kanded on võimalik sisestada eurodes ja kroonides. Kui sisestada hind, summa, käibemaks või summa koos käibemaksuga eurodes, siis konverteeritakse automaatselt kroonidesse ja vastupidi.
  • Kui andmebaas on kroonides, siis arveid saab trükkida ainult kroonides. Kui andmebaas on konverteeritud eurodesse, siis saab arveid trükkida kroonides või eurodes. Sõltub kasutaja trükkimise parameetrist - Trüki primaarne valuuta. Kokku summa trükitakse arvele vastupidises valuutas, mis saadakse kokku summa konverteerimisega, mitte kannete summeerimisega. S.t, et on ainult informatiivne
 • Pearaamat
  • Kahes valuutas saab trükkida: koond ainult kontode lõikes, koond tehingupartnerite lõikes.
  • Peale konverteerimist saab trükkida kroonides: saldoandmik, rahavoogude aruanne, pikk bilanss, koond seadistatud tasemete lõikes, mem.order, saldode võrdlused, meetmeandmikud, päevaraamat, konto sisu, koond kuude kaupa, lisa 8
  • Võimalik korrigeerida pearaamatu ühepoolsed kanded, et peale konverteerimist oleks deebet ja kreedit võrdne.
  • Kui summad on konverteeritud eurodess ja palk ning varad on endiselt kroonides, siis import konverteerib summad eurodesse.
  • Kui summad on konverteeritud eurodesse, siis kanded on võimalik sisestada eurodes ja kroonides. Kui sisestada summa eurodes, siis konverteeritakse automaatselt kroonidesse ja vastupidi.
 • Eelarve
  • Võimalus sisestada summad kroonides ja lisaks eurodes. Kui sisestada summa kroonides, siis programm pakub vastavalt kursile summa eurodes ilma sentideta. Kui summa eurodes mingil põhjusel ei sobi, siis on võimalik sisestada uus summa eurodes. Kroonides summat ei korrigeerita. Mingi summa kroonides peab olema sisestatud sõltumata sellest, kas 2011 eelarvet kroonides soovitakse või mitte.
 • Palgaarvestus
  • Peale konverteerimist saab trükkida kroonides: palgalehtede registrit, varasemat palgalehte, tasuliikide jaotused, tasuliikide tabel, isikukonto, isikukaart, tsd
  • Summalised maksude määrad alates 2011 on sentides ja kehtivad juba detsembri palkadele, mis makstakse välja jaanuaris. Vajalik, et peale eurodesse konverteerimist oleks eurodes nõutud summa. Ka maksud kroonides arvutatakse 2011 väljamaksetelt sentides, kuna need deklareeritakse peale konverteerimist eurodes.
  • Kõik arvestused kroonides, mis puudutab 2010 aastat, tuleb lõpetada enne konverteerimist (s.h.puhkusereserv, detsembri TSD). Peale konverteerimist ei ole võimalik summasid kroonides arvestada. Kui on vaja vahepeal teha väljamaks jaanuar, siis võib need arvestada kroonides, hiljem konverteeritakse eurodesse.
  • Kui tasuliikide nimekirjas või seadistuses on määratud, et tasud ja kinnipidamised arvutada täisarvuna, siis samuti peale eurodesse konverteerimist arvutatakse täisarvuna. Konverteerimine toimub sendi täpsusega. Kui uuel aastal soovitakse arvutada sentides, siis tuleb vastavaid seadistusi muuta.
 • Põhivarad
  • Peale konverteerimist saab trükkida kroonides: koondit, inventuuri
  • Uus aruanne - Nimekiri. Trükitakse arvel olevate varade algmaksumus, kulum ja jääkmaksumus eurodes ja kroonides
  • Kõikide varasemate aastate kulum arvutatakse eurodes ringi.
  • Võimalus korrigeerida põhivara kulum. Üldjuhul vajadus, kui on lisatud mitu kulumi protsenti. Arvutatakse ringi kulumi protsendi aknas varasemate aastate ja varasemate kuude kulum.
  • Kõik arvestused kroonides, mis puudutab 2010 aastat, tuleb lõpetada enne konverteerimist. Peale konverteerimist ei ole võimalik summasid kroonides sisestada.
 • Materjalid
  • Peale konverteerimist saab trükkida kroonides: koondit, inventuuri
  • Võimalus korrigeerida väljamineku hinnad. Korrigeerimise käigus kustutatakse summad eurodes kuni 31.12.2010 ja arvutatakse uued jäägid, mis salvestatakse mõne varasema perioodi kande peal. Kõik keskmised 2011.aasta väljamineku hinnad eurodes arvutatkse uuesti. Tulemusena peaks ühel nimetusel jääk olema null, kui kogus on null.
  • Kõik arvestused kroonides, mis puudutab 2010 aastat, tuleb lõpetada enne konverteerimist. Peale konverteerimist ei ole võimalik summasid kroonides sisestada.
 • Arved
  • Kui summad on konverteeritud eurodesse, siis hinnad on võimalik sisestada eurodes ja kroonides. Hindade sisestamisel automaatset konverteerimist ei toimu. Kui toimub üldine andmebaasi konverteerimine, siis arvutatakse hinnad eurodesse vastavalt kursile. Kui toimub jaanuaris peale konverteerimist detsembri arvete koostamine, siis toimub arvutamine kahes valuutas. Kui toimub arvete koostamine juba 2011.aasta eest, siis kahes valuutas arvete koostamine ei ole vajalik. Arvel näidatakse summa kroonides euro kokku summa konverteerimisega kroonidesse nagu seni toimus eurodes summa näitamisega.

Tegevused

 • Üleminek eurodele
  Teostab üks kasutaja kogu andmebaasi ulatuses. Kasutaja peab olema programmi loginud administraatori õigustega. Peab olema veendunud, et andmebaasist on varukoopia (koopia tegemisel peab ekraanil olema silmaga märgata, et toimub protsentide loendamine kuni sajani). Fikseerida konverteeritavate moodulite põhilised jäägid kroonides. Trükkida paberile põhilised koondid (võimalusel kahes valuutas). Konverteerimiseks valida üks vastava moodulite grupi programmidest, kus konverteerimist soovitakse teha. Teised programmi moodulite aknad võiksid olla suletud. Arvutamiseks valida ülevalt menüüst Haldus -> Konverteeri eurodesse. Oodata, kuni üleval akna nime real asendub tähis EEK EUR-iga. Kui kanded on kuvatud kahes valuutas, siis asendub EEK;EUR EUR;EEK-iga. Kontrollida jäägid. Vajadusel viia sisse ümardamisest tulenevad korrigeerimised.
 • Kannete kuvamine kahes valuutas
  Seadistuse aknas valida ülevalt Kasutaja -> alt Üldised. Valuuta lõigus sõltuvalt linnukesest, kas näidata kandel lisaks eurod või Eesti kroonid.
 • Trükkimine kahes valuutas
  Seadistuse aknas valida ülevalt Kasutaja -> alt Aruanded. Kaks parameetrit (Trüki primaarne valuuta ja Trüki võimalusel kahes valuutas) mõjuvad ainult teatud trükivormidele, milledele on vastav funktsionaalsus antud.
  Trüki primaarne valuuta tähendab, et kui summad on eurodesse konverteerimata, siis trükitakse kroonides, muidu eurodes. Peale konverteerimist trükitakse eurodes, muidu kroonides, kui krooni summad eksisteerivad.
  Trüki võimalusel kahes valuutas tähendab, et ühel trükivormil on kõrvuti kroonid ja eurod või eurod ja kroonid, sõltuvalt konverteerimisest ja trüki primaarne valuuta parameetrist.

Märkused

 • Jälgige, et uuel aastal ei oleks vaba teksti sõnastustes sõna kroon või EEK. Eriti tuleks jälgida arvete kombinatsioone.
 • Konverteeritakse iga kande summa eraldi. S.t. peale konverteerimist dokumendi ridade summa kokku ei võrdu dokument kokku summaga. Seni on arvetel ja töötasu teatistel konverteeritud eurodesse kokku summa. Uuel aastal võib reaalselt panka ülekantud detsembri töötasu erineda töötasu teatisel näidatuga. Arvete osas oleks võimalik vajadusel teha ümarduste korrigeerimine. Ei ole reaalne, et kõik dokumendid (maksukorraldused, saatelehed jne.) saaksid korrigeeritud.
 • Kui on võimalus paralleelselt sisestada summa eurodes ja kroonides, siis iga eurosedi muutus põhjustab krooni summa muutuse. Iga krooni sendi muutus ei põhjusta alati euro summa muutust. Kui programm automaatselt ei konverteeri kahe erineva valuuta summa lahtri vahel, siis tuleb jälgida, et summa eurodes ja kroonides oleks enam-vähem vastavalt kursile.
 • Kanded alates 2011.a. peale konverteerimist ei pea olema sisestatud kroonides. Vajadusel konverteeritaks eurodest.
 • Palgas ja varades kõik summad säilitatakse kroonides. Vajadusel saab trükkida aruandeid ja importida pearaamatusse kroonides.