Serveri otsimine

  1. Käivitada Command Prompt
  2. Liikuda Sybase programmide kataloogi. Näiteks: cd C:\progra~1\sybase\sqlany~1\win32 või linuxi korral cd /opt/sybase/SYBSsa9/bin
  3. Trükkida: dblocate