0. Üldised 15.11.2007
1. Kassa/pank 11.09.2007
2. Arveldused 30.11.2007
3. Pearaamat 12.12.2007
4. Eelarve 10.04.2007
5. Palgaarvestus 10.10.2007
6. Põhivarad 15.11.2007
7. Materjalid 15.11.2007
8. Arved 06.12.2007
0. Üldised

-) Tulu/kulu klassifikaatorites saab Ctrl+V abil määrata, kas rida on valitav või mitte.
-) Aluse valikus programm salvestab lehekülje (Kõik, Valdkond, Objekt) valiku kasutaja parameetritega.
-) Uus PowerBuilder Client Runtime. Toetab Windows Vista operatsioonisüsteemi.
-) Valdkonna kood. Võimaldab kuvada ja summeerida aruannetesse ainult teatud hulga valdkondi. Varem oli kas kõik või ainult üks. Esialgu toimib ainult pearaamatus.
-) Uus moodul Personal. Esialgu midagi teha ei saa.
-) Uued klassifikaatorid: Meede, Taotlus. Saab valida kandele ja tüüpkandele kassa/panga, arvelduste, eelarve ja pearaamatu moodulis.
-) Arvelduarve numbrid on max.30 pos.
-) Kõiki trükivorme saab salvestada PDF faili. Eelnevalt peab arvutisse olema installeeritud GPL Ghostscript ja Sybase DataWindow PS printer. Kui kasutada faili salvestamist, siis saab ise määrata faili nime ja kataloogi. Kui kasutada menüü valikut Fail -> Ava PDF või toolbarilt PDF, siis salvestatakse nimega aruanne.pdf ja seadistuses määratud vaikimisi kataloogi ning võimalusel avatakse Adobe Reader.
-) Kui oli probleeme valiku nimekirjadest (kuupalgamäärad, arvete maksud) valikute tegemisega, siis uuendage pb105.msi ja pmen10zip.exe
-) Karmistatud kasutajate õigusi klassifikaatorites ja nimekirjades.
-) Kannete kuvamine ja/või jäägi arvutamine on võimalik välja lülitada. Seni on toimunud automaatselt. Kui on välja lülitatud, siis ajutiseks kuvamiseks või arvutamiseks on kolm võimalust: menüüst Tegevused alt; klaviatuurilt vastavalt Ctrl+R või Ctrl+J või alt toolbarilt nupu vajutusega. Iga kasutaja saab ise seadistuse aknast ülevalt Kasutaja alt Üldised sisse lülitada automaatse kannete kuvamise või jäägi arvutamise. Kannete kuvamisel on tähtis, et igal kasutajal oleksid valitud ainult olulised veerud kannetes orienteerumiseks. Veerud määratakse veeru laiustega seadistuse aknas ülevalt Kasutaja alt Kanded. 0 laiuse korral veergu ei tekitata. Klassifikaatorite juures määratakse veeru laiused eraldi koodile ja nimetusele.
-) Import failist Juhend
-) Saab importida uuendatud kontoplaani ja tehingupartnerite nimekirja. Logida programmi administraatori nime ja parooliga ning valida menüüst Import/eksport -> Import failist -> Kontod või Tehingupartnerid.
-) Asutuste/isikute nimekirjas kaks uut veergu: TP kood ja viitenumber mulle. Kui klõpsata veeru päises, siis saab etteantud sümbolite järgi kiiresti otsida. Samuti ka teiste veergude järgi.
-) Kõik programmi mooduliga seotud nimekirjad on koondatud uude menüü valikusse Nimekirjad.
-) Kõikides nimekirjades saab veergusid sorteerida kasvavasse järjekorda, kui hiirega klõpsata veeru nime peal. Kui sorteeritud veerg on tekstiline (üldjuhul ka koodi, arveldusarve, viitenumbri jne. veerg), siis saab kasutada kiiret otsimist esimeste sümbolite järgi või filtreerimist sisaldumise järgi (sõltub Ctrl+F valikust). Kui nimekiri on sorteeritud valitud veeru järgi, siis ei toimu automaatset ringi sorteerimist, kui ette antakse numbreid või tähti. Nimekirja akna avamisel toimub alati automaatne ringi sorteerimine sõltuvalt etteantud sümbolist.
-) Allüksuste nimekirjas saab lisada/korrastada allüksuse koodi. Võimaldab grupeerida allüksuseid. Kasutamine ei ole kohustuslik. Esmalt tuleb seadistuses programmi parameetrite all koostada koodi formaat. Toimib analoogiliselt klassifikaatorite koodi formaadiga. Võimaldab määrata vahekokkuvõtted. Vahekokkuvõtete ridu ei ole vaja lisada. Allüksuse koodi valik toimub kiirvalikust allüksuse valiku ees. Kui allüksuse kood on valitud, siis allüksuste kiirvalikust ja nimekirjast saab valida ainult valitud koodiga algavaid allüksuseid. Kui on valitud allüksuse kood ja allüksus ei ole valitud, siis kuvatakse ekraanile kanded ja trükitakse aruanded ainult valitud allüksuse koodiga algavate allüksuste kohta.
-) Programmiga on kaasas uus kontoplaan ja tehingupartnerite nimekiri. Kui soovite lugeda uuendused oma andmebaasi, siis logida programmi administraatori nime ja parooliga ning valida menüüst Import/eksport -> Import failist -> Kontoplaan (või Tehingupartnerid).
-) Muudetud kannete id arvutamist. Peaks lahenema palgaarvestuses mitme kasutaja samaaegselt palkade arvutamisega seotud probleem.
-) Saab moodustada päringuid, kus tulu/kulu klassifikaator puudub.
-) Kui valida uus programmi moodul, siis vana jääb avatuks. Kui liikuda tagasi eelmisesse programmi aknasse, siis ei ole vaja teda uuesti avada.
-) Parandatud viitenumber mulle arvutamist.
-) Viitenumber mulle arvutatakse asutuste/isikute nimekirjas automaatselt. Kui viitenumber mulle sisestada või muuta, siis programm lisab alati lõppu kontrollnumbri. Kui salvestamisel on viitenumber mulle puudu, siis programm arvutab ise. Varem sisestatud viitenumbrid ei muutu. Viitenumbri arvutamise algoritm: 1000000 + rea number + kontrollnumber. Ei toimu kontrolli, et kasutaja ise ei ole kellelegi teisele sisestanud sama numbrit.
-) Kasutaja õigusi saab määrata objektide/allüksuste kaupa. Juhend
-) Kõikides programmides uus seadistuse aken.
-) Aruannetele saab ülesse ja alla serva trükkida pilte, logosid vms.
-) Trükkimise üldised parameetrid sõltuvad kasutajast. Esialgu omavad vaikimisi väärtusi.
-) Tehingupartnerite nimekirja saab uuendada Rahandusministeeriumi poolt koostatud Exeli tabeli põhjal. vaata siia
-) Kassa/panga, arvelduste ja pearaamatu programmis saab kandeid lisada ja korrastada samaaegselt mitmes aknas.
-) Saab koostada valuutade nimekirju.
-) Muudetud dokumentide nummerdamist kassa/panga, arvelduste ja pearaamatu programmis. Ei toimi enam algoritm maksimaalne pluss üks. Ühist numeratsiooni saab seadistuses üldistes parameetrites määrata, kas ainult valdkonna piires või üle kõikide valdkondade. Vaikimisi on üle kõikide valdkondade nagu seni toimis. Igale objektile saab määrata omaette numeratsiooni, ühise numeratsiooni või kui nummerdamist ei toimu. Kassa/panga programmis on eraldi numeratsioon deebet kannetele ja kreedit kannetele. Arvelduste programmis on eraldi numeratsioon ostjatele ja hankijatele (sõltub tunnusest pank). Kui objektiga etteantud dokumendite alguse number on null, siis kasutatakse ühist numeratsiooni. Miinus üks korral nummerdamist ei toimu. Arvelduste programmis arvutatakse dokumendi number sõltuvalt arve kuupäevast. Kui korrastada kandel arve kuupäeva aastat, siis dokumendi numbrit automaatselt ringi ei arvutata. Kui mingil põhjusel pakub programm automaatselt liiga suure dokumendi numbri, siis tuleb dokumentide numbrite tabel kustutada. See toimub Import/eksport menüüs Kustuta -> Tabel -> Dok.nr.tabel.
-) Kõikides nimekirjades saab kiiresti otsida sisaldumise järgi (nimes või koodis). Selleks tuleb kasutada filtrit (Ctrl+F või menüüst hiire parema nupuga). Kui filter on sisselülitatud, siis ei toimi otsimine esimeste sümbolite järgi. Otsimine sisaldumise järgi tähendab, kui nimekirjas on Jüri, Mari, Peeter, siis sisestades ri näeme nimekirjas vaid Jüri ja Mari.
-) Kõiki nimekirju saab trükkida ja salvestada faili. Trükitakse otse printerile ilma trükkimise akent avamata. Valik toimub nimekirja peal hiire parempoolse nupu abil.
-) Seadistuses saab iga kasutaja seadistada meili saatmise parameetreid. Vaikimisi toimib nii nagu seni. Kui kasutatakse meili saatmiseks Microsoft Outlook'i vms., siis tuleks muuta programm. Esialgu mõjub vaid saldode võrdluse meilimisel.
-) Printeri fonti saab ette anda seadistuses ühiselt üldiste aruannete parameetrite alt või igale kasutajale eraldi kasutaja parameetrite alt.
-) Salvestatud faile saab meiligi saata asutustele/isikutele, kui on sisestatud meili aadress. Vaikimisi seotakse meiliga viimasena salvestatud fail.
-) Asutuste/isikute nimekirjas on eraldi lahter eesnime jaoks. Sellesse lahtrisse võib sisestada ka ettevõtte vormi (AS;OÜ vms.). Eesnime ümbertõstmiseks nime lahtrist eesnime lahtrisse tuleks võtta eesnimi blokki (üks variant: kursor nime algusesse ja shift+nool paremale) valida lõika (Ctrl+X), liikuda eesnime lahtrisse ja kleebi (Ctrl+V). Liigsed tühikud tuleks kustutada.
-) Kõiki kandeid ja nimekirju on võimalik salvestada faili (*.xls, *.txt, *.dbf), kus neid saab edasi töödelda ja trükkida. Kannete salvestamine toimub menüüst Import/eksport -> Eksport -> Kanded faili. Nimekirjades, kui avada nimekirja peal menüü hiire parempoolse nupuga ja valida Salvesta faili. Mõlemal korral avaneb salvestamise aken, kus saab valida, millisesse kausta, mis nimega ja millist faili tüüpi soovitakse.
-) Import/eksport menüü alt saab saata meili programmi autorile programmi poolt viimasena koostatud või varem salvestatud failiga. Fail koostatakse, kui toimub eksport faili või on kasutatud menüüst Programm Tekstiredaktorit.
-) Päringutes saab kasutada sulgusid.

1. Kassa/pank

-) Sihtfinantseerimise teatis meilitakse koos aluse ja infoga.
-) INF 14 eksport faili. Valida menüüst Import/eksport -> Eksport -> INF -> INF 14
-) INF 14 trükk. Juhend
-) Töötasude importimisel kassasse dokumendi numbri arvutamine sõltub seadistuse parameetrist: Palgaarvestusest importida koondmaksekorraldusena.
-) Tabelite trükivormil saab seadistada, millised veerud trükitakse. Seadistuses kasutaja programmi aruannete all. Ühine seadistus arveldustega.
-) Meiliga saab saata sihtfinantseerimise tõendit e. teisele tehingupartnerile saame saata kanded, kuidas me oma raamatupidamises konteerisime.
-) Nõuete laekumise korral kuvatakse need tasumata arved, kus arvelduste objektil veerus Mke on linnuke.
-) INF3 tulu liik valitakse teisiti. Tulu liikide nimekirjas tuleb korrastada ridadele linnukesed, mis summeeritakse INF3'e.
-) INF3 koostamisel kolmas variant, kus asutus/isik on õpilane ja arvelduste saaja on maksja.
-) INF3 eksportimisel saab lisaks valida kas tegevusalade või osakondade kaupa.
-) Eelarve objektid märgistatakse nii, et neid ei summeerita kulude ja tulude aruandesse. Eelarve võetakse eelarve programmist.
-) Muudetud kande numbri arvutamist.
-) Muudetud kassa sissetuleku ja väljamineku ordereid. Rohkem ruumi aluse jaoks.
-) Impordi/ekspordi parameetrid on Seadistuse aknas -> Kasutaja -> Programm. Lisaks saab määrata, kas maksukorraldused eksporditakse koos arve numbri ja kuupäevaga.
-) Alusega saab siduda saaja.
-) Kulude/tulude aruandes on võimalik moodustada skeeme klassifikaatoritest, mis summeeritakse aruandesse. Neid ridu, misa aruandesse ei summeerita ka ei trükita ja ei summeerita kokku reale üldse tulud/kulud. Saab määrata ühe klassifikaatori, mille kohta tehakse aruande lõppu eraldi jaotus. Võib olla ka muu klassifikaator, mis ei sisaldu aruande sisus. Samuti klassifikaator, mille kohta tehakse summeeritakse skeem ei pea olema aruande sisus.
-) Muudetud eksport faili formaate. Lisatud Hansapank/Sampo, mis võimaldab Hansapanga formaadi järgi eksportida maksukorraldusi Sampo panka. Ei koosta massmakse faili. Endine Hansapank on nüüd Hansapank/Ühispank, mis sobib Hansapanka eksportimiseks. Koostatakse ka massmaksete fail, aga tavamaksed eksporditakse Ühispanga formaadi järgi, mida tunnistab ka Hansapank, aga mitte Sampo pank.
-) Kõik tulude ja kulude aruannetega seotud parameetrid määratakse aruande kombinatsiooniga. Klassifikaatorite skeemide märgistamine toimub eraldi aknas, mille saab avada menüüst Tegevused -> Kulu/tulu aruande skeemid. Skeeme võib lisada piiramatul hulgal. Skeemide määramine toimub veel eraldi aknas, mis avaneb Ctrl+U abil või hiire parema nupuga menüüst Märgistused. Soovitud read tuleb tõsta parempoolsesse aknasse. Edasi/tagasi võib lohistada hiirega, topelt hiire klõpsuga või vastavate nuppudega. Ctrl+hiire klõps abil saab valida tõstmiseks mitu rida korraga.
-) Arvete tasumisel ja nõuete laekumisel hakatakse tasumata arveid arvutama alates valdkonna programmi parameetrites etteantud kuupäevast.
-) Importimisel pearaamatusse vaadatakse kassa/panga objektide omavahelisi liikumisi valdkonna piires.
-) Uus tasumata arvete import arveldustest. Juhend. Teatud aja toimib samaaegselt ka vana variant.
-) Veidi muudetud kassapõhist kuuaruannet.
-) Muudetud maksukorralduste importi failist (SIS programmist). Toimivad alusega seotud valikud. Tundmatuid panga koode ei lisata. Kui summa null, siis asutus/isikut ei lisata. Väljade eraldajaks võib olla rohkem kui üks tühik.
-) Muudetud laekumiste impordi ja nõuete laekumiste protseduurid. Juhend
-) Maksukorralduste koostamisel saab peale asutus/isiku või saaja valikud valida arveldusarve kõikide varem kasutatud arveldusarvete hulgast.
-) Maksukorralduste eksportimisel saab aluse ja info väljalülitada, kui on sisestatud arve number.
-) Kulude ja tulude aruandeid saab koostada samaaegselt seitsme klassifikaatori lõikes (varem kolme).
-) Muudetud jäägi arvutamist. Kui objektiga seotud konto algab 7-ga ja pearaamatu üldises seadistuses on määratud, et kulude kontod aastavahetusel nullida, siis ka jääk aasta alguseks on null. Lisakandeid jäägi nullimiseks ei pea tegema.
-) Täiendatud kassapõhine kuuaruanne.
-) Kinnipidamiste import palgaarvestusest muudetud (v.a.alimendid, mis tulevad koos palgaga). Asutus/isik võetakse palgaarvestuse püsiandmetes asutus/isik realt. Kui see on tühi, siis võetakse töötaja. Saaja võetakse palgaarvestuse püsiandmete saaja realt. Kui see on tühi, siis jääb ka kassa/panga kandel tühjaks ning maksukorralduse saaja võetakse asutus/isik realt.
-) Uus trükivorm isikule koolituskulude kohta.
-) Saab eksportida Maksuametile INF3 vormi CSV-failina. vaata siia
-) Otsi vaba dokumendi number jätab meelde viimasena leitud numbri. Peaks toimima kiiremini. Esialgu jälgida, kas toimib normaalselt.
-) Kassaordereid saab trükkida A5 formaadile. Määratakse aruande seadistuses.
-) Kuuaruandes summeeritakse kokku ülalnimetamata tegevusalad
-) Uus riigikassa eksport faili formaat, kus riigikassa viitenumbrit ei moodustata.
-) Ka laekumiste importimisel arveldustest tuuakse üle alus+info, kui seadistuses on määratud

2. Arveldused

-) Muudetud arvete tasumise trükivorm. Seadistamine toimub kasutaja parameetrite all. Toimib koos päringuga. Pikemat aega võlas olevate arvete arvutamine +/- päevade arvuga valitud perioodi lõpu kuupäevast. Saab trükkida arved, kus võlg isiku suhtes on 0.
-) Seadistuses Kasutaja parameetrites saab sisestada meili aadressi. Arve kombinatsioonis saab määrata, et lisaks telefoni numbrile trükitakse ka meili aadress.
-) Sihtfinantseerimise teatis meilitakse koos aluse ja infoga.
-) Muudetud avete importi failist.
-) Kannetes uued veerud: Käibemaksu määr ja konto.
-) Arveid saab trükkimiseks valida uut moodi. Kui on valdkonna, objekti, perioodi ja päringu abil sobivad kanded ekraanile valitud, siis võib kohe valida menüüst Trükk -> Arved (uus). Avaneb nimekiri asutuste/isikute kohta, kellele on valitud kannete hulgas arveid koostatud. Nimekirjas saab sorteerida (hiire klõps veeru päises) ja otsida etteantud sümbolite järgi. Trükkimiseks võib valida ühe arve, kõik või mõned valikuliselt. Üksikute ridade valimiseks on klaviatuurilt Ctrl + hiire klõps. Vahemike valikuks on Shift + hiire klõps. Korraga saab valida ühe vahemiku.
-) Kui arvetest importimisel klientide nimekirjas puudub otsekorralduse lepingu number või arveldusarve, siis ostjate objekti korral loetakse asutuste/isikute nimekirjast otsekorralduse lepingu number ja hankijate objekti korral arveldusarve number.
-) Arvetest saab importida lisaks nõuetele ka kohustusi. Arvetest saab importida valikuliselt teatud arveid, kui arvete allüksuses arve koostamise kuupäev on 0. Üksiku arve importimisel ei kustutata varem imporditud arveid. Kohustuste import on mõeldud eelkõige isikliku sõiduauto hüvitise maksmiseks, aga võib kasutada ka muul otstarbel.
-) Käibemaksu saab jagada proportsionaalselt kahe konto vahel. Lisa konto ja proportsioon määratakse käibemaksude nimekirjas. Arvutatakse alles pearaamatusse importimisel.
-) Maksegraafikus uus algoritm: võrdsed osamaksed ja intress osamakselt.
-) Muudetud arve teatise arvutamise algoritmi.
-) Arve trükkimisel muudetud saaja aadressi paigutust. Kui arve kombinatsioonis saaja aadressi laius on väiksem kui 1500 või suurem kui selleks max.võimalik laius, siis saaja aadress jagatakse kaheks reaks, kus esimesel on aadressi esimene ja teine rida ning teisel on postiindeks ja aadrssi kolmas rida. Muidu liidetakse kokku aadressi kolm rida ja postiindeks ning jagatakse automaatselt kahe rea vahel. Sellisel juhul, kui aadress on lühem, kui selleks eraldatud laius, siis ta jääb ühele reale.
-) Arve trükkimisel on võimalik arve kombinatsioonis määrata, et teatis arvutatakse saaja lõikes. Seni ja vaikimisi edasi arvutatakse teatis asutus/isiku kohta kokku. Saajate lõikes arvutamise korral peab ühel arvel olema üks saaja. Kui arvel saaja puudub, siis arvutatakse teatis asutus/isiku kohta kokku s.t., et summeeritakse ka need arved ja laekumised, millele saaja on valitud. On oluline jälgida, et saaja lõikes jääk oleks õige, sest see sõltub kõikidest varasematest kannetest. Tähtis on, et kassa/panga kannetel oleks näidatud arve number ja kuupäev, millega viidatakse arvelduste kande saajale.
-) Koondit ja maksulehte saab trükkida asutus/isiku pluss arvelduste saajate lõikes kande kuupäeva järgi.
-) Otsekorralduste eksportimisel on võimalik seadistuses Valdkond -> Programm määrata maksjaks arvelduste kandega seotud saaja. Seni ja vaikimisi on maksjaks kandega seotud asutus/isik.
-) Trükivorm Word põhjale: Saldod. Juhend
-) Maksegraafikutes on võimalik valida kahe algoritmi vahel: harilik annuiteet või võrdsed põhiosamaksed. Viimane sõltub maksete arvust aastas.
-) Arve saaja aadress trükitakse max.kahele reale. Arve kombinatsioonis on võimalik määrata aadressi välja laius.
-) Arvele saab lõppu kujundada kviitungi.
-) Tabelite trükivormil saab seadistada, millised veerud trükitakse. Seadistuses kasutaja programmi aruannete all. Ühine seadistus kassa/pangaga.
-) Kui nõude kohta on sisestatud leping, siis menüüst Tegevused saab arvutada viivise perioodi lõpu seisuga alates võla tekkimise kuupäevast. Ei arvesta lepinguga seotud maksegraafikut. Enne menüü valikut peab olema nõude kande peal.
-) Arvete trükkimisel ja meilimisel arvutatakse kokku summa ka eurodes. Kui arve kominatsioonis Kokku EUR lahter kustutada, siis ei arvutatata.
-) Muudetud arvetest importimise korral maksu hinna otsimist. Kui allüksuse hind on 0, siis otsitakse ühine hind. Kui ühine hind puudub või on samuti 0, siis maksu ei arvutata.
-) Meiliga saab saata sihtfinantseerimise tõendit e. teisele tehingupartnerile saame saata kanded, kuidas me oma raamatupidamises konteerisime.
-) Ebatõenäoliste nõuete trükivormi saab seadistada.
-) Uus trükivorm pikaajaliste ja ebatõenäoliste nõuete kohta.
-) Muudetud Ühispanga otsekorralduste ekspordi faili. Otsekorralduste lepingu numbri asemel on isikukood. Lisatud lõppu kaks uut veergu: tühi veerg ja info, milleks on arve number ja kuupäev. Kuna väljade eraldajaks võib olla koma, koolon või semikoolon, siis jälgige, et asutus/isiku nimi ei sisaldaks neid sümboleid.
-) Viivise arvestus. Juhend
-) Kanded koos tasumisega trükivormil on ka arve numbri ja saaja/maksja veerg. Sõltub kande trükivormi seadistusest.
-) Nõuete kohta saab koostada maksegraafikuid hariliku annuiteedi põhimõttel. Juhend
-) Arve trükkimisel vaba teksti saab trükkida rasvaselt. Määratakse numbritega: 400-normaalne; 600-rasvane. Võib ka kasutada suuremaid numbreid või nende vahel.
-) Kui arve trükkimisel raha saaja on keegi teine, siis arveldusarve numbri saab koos raha saajaga näidata arve trükkimise kombinatsioonil. Kassa/pangast võib kasutu objekti kustutada.
-) Programmi seadistuses saab määrata, kas arvete importimisel lisada allüksuse nimi täienduse reale. Arved nummerdatakse allüksuse nimi pluss asutus/isik nimi järjekorras. Kui allüksuse nime arve peale ei soovita, siis tuleb arve kombinatsiooni kujunduses täienduse rida kustutada.
-) Muudetud kande numbri arvutamist.
-) Arve saatmine meiliga toimib valitud arve kombinatsiooni järg. Trükkige arved samuti arve arve kombinatsiooni järgi. Dokumendi trükk kaob varsti ära.
-) Kande lisamisel/korrastamisel saab sisestada koos käibemaksuga summa. Kui on sisestatud kogus, siis arvutatakse ka uus hind.
-) Alusega saab siduda saaja.
-) Uus saldoteatiste trükk.
-) Arve trükkimisel saab määrata, et teatis arvutatakse sõltuvalt arve kuupäevast (toimis siiani) või kande kuupäevast. Teisel juhul peab jälgima, et kande kuupäev ei oleks suurem arve kuupäevast.
-) Aruandevorm Kanded + Tasumine toimib koos päringuga.
-) Uus aruandevorm võlglaste kohta. Trüki menüü all Täiturile -> Võlglased. Summeeritakse võlglased arvete kaupa, kus maksetähtaeg langeb valitud periood ja nõue ei ole kunagi täiturile edastatud.
-) Maksukorralduste ettevalmistamisel saab peale asutus/isiku või saaja valikud valida arveldusarve kõikide varem kasutatud arveldusarvete hulgast.
-) Nõuete edasisaatmine täiturile.
-) Uus registri trükivorm.
-) Uus arvete trükivorm. Saab teha palju erinevaid arvete kujundusi (kombinatsioone). Viitenumbri määramiseks on kolm võimalust: 1.arve kombinatsiooni koostamisel; 2.Seadistuses ühistes või valdkonna parameetrite all; 3. asutus/isikuga. Ei kasutata seadistuses arvete aruande kujundust ega arvelduste objektide nimekirjas veergu Msa (maksesaaja). Arveldusarve numbrid peavad olema seotud arvelduste objektiga. Käibemaksu veerud saab välja lülitada. Saab trükkida mitu arvet ühele lehele. Arvele saab koostada teatise saldode ja laekumiste kohta. Arvele päisesse ja lõppu saab trükkida pilte (logosid). Saab muuta rea kõrgust, fondi suurust, kõiki sõnastusi ja palju muud. Meiliga saatmine toimib veel vana vormi järgi.
-) Arvete impordi algoritm oluliselt muutunud. Jälgida tähelepanelikult.
-) Seadistuses üldiste parameetrite all saab määrata, kas arved importida koos arvestatud perioodiga, maksu defineerimisel sisestatud infoga või ühel koguse real sisestatud infoga.
-) Arvete import sõltub arvete allüksusega määratud kuupäevast.
-) Arveid saab saata meiliga. Meili aadress peab olema eelnevalt sisestatud asutuste/isikute nimekirjas.
-) Seadistuses saab määrata, et arvete importimisel koostatakse erinevate saajate korral ühele asutusele üks arve, kui otsekorraldus puudub või on samad.
-) Arved imporditakse asutuste tähestikulises järjekorras.
-) Kandeid saab ekraanil vaadta sõltuvalt kande, arve või tasumise tähtaja kuupäevast. Samuti sõltub sellest kannete ja koondi trükk.
-) Otsekorralduste eksport. Arve koostamisel tuleb sisestada otsekorralduse lepingu number ja viitenumber. Arvete programmist importimisel peavad olema need sisestatud klientide nimekirjas.
-) Arvete tasumise trükivormile saab seadistuses ette anda, mis kuupäevani arved sisse võetakse.
-) Arvelduste objektiga saab siduda kolm kassa/panga objektiga sisestatud arveldusarvet, mis trükitakse arvele.
-) Muudetud arve kujundust.
-) Koondi trükk töötab koos päringuga.

3. Pearaamat

-) Saldoandmiku eksportimiseks kaks versiooni. Tuleks proovida uut. Edaspidi vana kustutatakse.
-) Saldoandmiku importimise võimalus. Kui soovitakse saldoandmiku kanda PMen andmebaasist PMen andmebaasi, siis kasutada uut eksportimise võimalust. Importimisel ja eksportimisel jälgida seadistust ülevalt Kasutaja alt Programm.
-) Uus trükivorm ühe TP kasutamise kohta valdkondade lõikes.
-) Saldode võrdluse trükkimiseks kiirem võimalus, kui tehingupartner valida täispikast nimekirjast. Saab valida ühe TP rea või koodi kohta.
-) Kõikidest moodulitest saab importida koos meetme ja taotlusega.
-) Parandatud kassa/panga ja arvelduste import.
-) Uus kassa/panga ja arvelduste import. Arvelduste importimisel ei jagata saldosid deebet ja kreedit konto vahel. Sisuliselt ei toimunud seda ammu, kuna deebet ja kreedit konto olid võrdsed. Kassa/panga kanded, mis on konteeritud arvelduste kontole, imporditakse koos kassa/panga kannetega. Varem oli koos arvelduste kannetega. Kui kassa/panga kanne on imporditud arvelduste kontole ja asutus/isik puudub, siis ta imporditakse pearaamatusse, aga ei summeerita arvelduste koondisse.
-) Uus kande ja dokumendi numbri arvutamise algoritm.
-) Uus saldoandmik. Võrrelda varasemaga.
-) Saldoandmikus näidatakse varasemate aastate arvutatud tulude ja kulude vahe etteantud kontol rahavoo koodiga 00.
-) Uus trükivorm: Koond ainult kontode lõikes. Lihtsam ja kiirem variant pearaamtu koondi trükkimiseks. Mugavam eksport faili sisu.
-) Uus trükivorm: Koond kuude kaupa. Sõltub Kasutaja Programmi aruannete seadistusest.
-) Muudetud põhivara arvelevõtmise importi pearaamatusse. Vaata põhivarad
-) Täiendatud puhkusereservi importimist pearaamatusse. Vaata palgaarvestus
-) Muudetud kande numbri arvutamist, mis peaks oluliselt kiirendama pearaamatusse importimist.
-) Ekraanile saab kuvada ja kandeid sisestada samaaegselt nii Eesti kroonides kui ka eurodes, trükkida kas Eesti kroonides või eurodes, kui seadistuses kasutaja parameetrite all sisse lülitada eurod.
-) Objekti Muud definitsioonid all saab määrata, et aastavahetusel rahavoo koode ei nullita.
-) Materjalidest ei impordita neid kandeid, kus konto puudub.
-) Teistest programmidest v.a. palgaarvestus saab kanded importida ridade kaupa koos aluse ja infoga. Määrata saab seadistuses üldiste parameetrite all.
-) Uus trükivorm - päevaraamat. Sisuliselt kannete trükk.
-) Pearaamatu koondi trükivormi seadistus sõltub kasutajast. Detailset koondit saab trükkida kõikide klassifikaatorite lõikes. Samaaegselt ainult nelja.
-) Seadistuses üldiste parameetrite all saab määrata, et 9-ga algavate kontode saldod aastavahetusel nullitakse.
-) Uus trükivorm konto sisu kohta. Võib valida ka 1, 2, jne kohalisi kontosid. Toimib koos päringuga. Eraldi aruande seadistust ei ole. Arvestab kannete seadistus. Ei sisalda kulu/tulu klassifikaatoreid ega tehingupartnereid. Võib-olla hiljem. Selleks saab kasutada kannete trükki.
-) Kui aastavahetusel kulude- ja tulude kontode saldod nullidakse, siis on võimalik määrata konto, kuhu summeeritakse tulude ja kulude vahe.
-) Põhivara import valdkonniti.
-) Saldoandmiku koostamisel omistatakse rahavookood 00 nendele aasta alguse jääkide kontodele, kus rahavookood on vajalik. Vahepeal ei toiminud.
-) Koondi, saldoandmiku ja saldoteatiste algoritmid oluliselt muudetud, et arvutaks kiiremini. Veenduda, et enne ja peale uuendust oleksid vastavad aruanded ühesugused.
-) Toimib materjalide import
-) Palgaarvestuse üldises seadistuses saab määrata mem.orderid töötasu ja erisoodustuste kannetel
-) Saldoandmikusse ei summeerita kandeid, mis on seotud oma tehingupartneriga
-) Saab trükkida või meilida saldode võrdlust riigi konsolideerimisgrupi üksustega. vaata siia
-) Saldoandmikus konto 155... korral, kui rahavoog ei ole 01, kustutatakse tehingupartner ja tegevusala.
-) Import arveldustest ja kassa/pangast toimub valdkondade kaupa. Kõik valdkonnad korral imporditakse kõik
-) Arvelduste importimisel tuuakse kassa/panga kanded pearaamatusse kassa/panga objektiga määratud mem.orderiga.
-) Saaja/maksjaga seotud tehingupartnerit ei tooda pearaamatusse. vaata siia

4. Eelarve

-) Muudetud import faili formaati. Kui varem olid summad sentides, siis nüüd kroonides.
-) Aruandevorm: Tabelid.
-) Veeru perioodi aasta saab määrata, et sõltub eelnevalt valitud perioodi lõpust.
-) Eelarve veeru korral saab määrata, et summeeritakse kõik objektid sõltuvalt objektiga seotud tunnusest kulu ja valitud valdkonnast. Analoogiline kassa/pangast trükitud aruandega.
-) Uued algoritmid veerugude arvutamiseks.
-) Tulude ja kulude aruande trükk. Juhend
-) Kannete trükk.
-) Päringud.
-) Kassa/panga eelarve objektid ja kanded tõstetakse ringi eelarve programmi.
-) Kõik varasemad andmed kustutatakse ära.

5. Palgaarvestus

-) Uus trükivorm tasuliikide tabel 2007.
-) Sisemine muudatus. Objekti asemel on Sisu.
-) Isikukaardi töötasuandmete tabelist saab päevad välja lülitada.
-) Isikukaardi trükk sõltub valitud valdkonnast ja allüksusest.
-) Seadistuses on võimalik määrata, et tasuliikide tabel trükitakse koos konteeringuga. Samuti on konteeringud kannete kuvamisel ja eksportimisel faili.
-) Uus aruandevorm: Tasuliikide tabel 2007. Sõltub valitud allüksuse koodist. Ei anna valida allüksusega seotud klassifikaatorit. Ainult tasuliikidega seotud summade kohta.
-) Puhkusereservi import teisest windows PMen andmebaasist.
-) Sõiduauto hüvitise erisoodustuste osa saab Kassa/panga programmist importida objekti alla Erisoodustused lisa 4. Lisatakse reale nr.4. Import toimub allüksuste kaupa.
-) TSD küsimustele saab vastata seadistuse aknas. Kui maksud on arvestatud valdkondade kaupa (ülevalt Programm -> alt Üldised on vastav linnuke), siis küsimustele vastatakse ülevalt Valdkond -> alt Programm, muidu ülevalt Programm -> alt Maksud.
-) Töölepingute ajutises peatamises saab puhkuse korral määrata, millise perioodi eest puhatakse.
-) Saab koostada lühendatud tööpäevade nimekirja. Kuupalga, tunnitasu ja puhkusetasu 1 korral vähendatakse kuu tööaja normtunde lühendatud tööpäevade nimekirjas määratud tundide võrra. Tunnustatud seisukohtade järgi teatud riiklikele pühadele vahetult eelnev lühendatud tööpäev ei vähenda kuu normtunde. Programmi võimalust kasutada vaid juhul, kui see on põhjendatud.
-) Uus töötuskindlustuse tõendi vorm. Programm lähtub perioodi määramisel kõige suuremast töölepingu lõpetamise kuupäevast. Kui puudub, siis valitud tasumiseks perioodist.
-) Lisatakse automaatselt 2007.a. riiklikud pühad.
-) Muudetud sotsiaalmaksu arvutamise algoritmi. Töötajate nimekirjas uus sotsiaalmaksu arvutamise tunnus: alates kuumääralt.
-) Kuupalga ja tunnitasu algoritmide korral, kui arvestada mitu korda sama perioodi eest, siis arvutatakse lisaks, kui püsiandmetes määr ei ole muutunud. Kui määr on muutunud, siis arvutatakse vahe.
-) Allüksuse kood. vt. Üldised
-) Seadistuses -> ülevalt Valdkond -> alt Programm on uus parameeter, millega saab määrata, et palgalehte võetakse ainult programmi sisse loginud kasutaja poolt arvestatud töötasude summad. Vaikimisi toimib nii nagu seni e. sõltumata, kelle poolt on summad arvestatud.
-) Muudetud TSM vormi perioodi määramist. Algus ja lõpp ei sõltu palgapäevast. Sõltub endiselt töölepingu algusest ja lõpust. Uus võimalus TSM aasta (365 päeva) kohta. Näiteks 18.05.2005 kuni 17.05.2006.
-) Katsetamiseks uus aruandevorm - Ametite tabel. Kasutab tasuliikide jaotuse ja tasuliikide tabeli seadistusi. Vahekokkuvõtted ametite koodode järgi veel tegemata.
-) Erisoodustuste TSD lisa 5. Kanded sisestatakse eraldi objekti alla. Tulumaksu ei arvutata peale kande lisamist. Arvutatakse enne lisa 5 trükkimist või TSD eksportimist. Kuna sõltub sots.maksuga maksustatavast summast, siis arvutada ka peale palkade arvutamist. Kuna sõltub varasematest kuudest, siis kõikide varasemate kuude vormid peavad olema trükitud. Kui erisoodustuse summa puudub, siis tuleb tulumaksu ringiarvutamiseks sisestada null summaga rida.
-) Töötajate nimekirjas uus tulumaksu arvutamise parameeter: määr 1, määr 2, määr 3, millega saab määrata erinevad tulumaksu protsendid. Üldjuhul määr 1 on 23%, määr 2 on 15% ja määr 3 on 10%. Protsendid sisestatakse maksude määrades. Menüüst Tegevused -> Maksude määrad.
-) Ei kehti enam, et kui töötajate nimekirjas või töölepingus on määratud, et ei arvutata töövõtja töötuskindlustust, siis puhkusereservi korral ei arvutata tööandja töötuskindlustust. Arvutatakse kogu summalt.
-) Saab trükkida TSD vormi lisa 4.
-) Kui keskmine puhkusetasu (ka reserv) arvutada üle kõikide töölepingute, siis kalendripäevadest lahutatakse maha kõikide töölepingute ajutised peatamised. Üks päev ikka üks kord.
-) Sõltuvalt seadistusest (Programm -> Üldised) imporditakse pearaamatusse kogu arvestatud reservi summa või jooksva ja eelmise aasta arvestuse vahe.
-) Puhkusereservi arvutamisel peaks kasutama Salvesta nuppu, et ei peaks konteeringuid iga kord uuesti valima.
-) Puhkusereservi kohta saab trükkida aruandeid töötajate ja allüksuste lõikes.
-) Lisatakse automaatselt tulumaksuvaba 2000.- krooni alates 01.01.2006.a.
-) Lisatakse automaatselt uued maksude määrad. Tulumaks 23%. Sots.maksu kuu norm 1400.-. Tööandja tk. 0,3%. Töövõtja tk.0,6%.
-) Palgatõendile saab trükkida ka sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustuse veerud.
-) Muudetud sotsiaalmaksu arvutamise algoritmi. Jälgida maksu arvutamist. Proportsiooni arvutamise korral kuumääralt summeeritakse sisse ka puhkusetasud.
-) Tasuliikide tableli seadistus on kasutaja programmi aruannete all. Saab lisada allkirjad.
-) Muudetud püsiva summa algoritm. Juhend
-) Püsiandmetes summeeritakse jäägi esimesele reale valitud arvestuse kuupäeval kehtivad kuupalgamäärad sõltumata töötajast või tasuliigist. Kui arvestuse periood ei viita ühele kuupäevale, siis jääk arvutatakse tänase päeva suhtes. Teisele reale summeeritakse sõltuvalt valitud töötajast ühe töölepingu piires. Kolmas rida sõltub valitud tasuliigist ja töötajast sõltumata algoritmist.
-) Püsiandmetes kuvatakse ainult need read, mis kehtivad valitud arvestuse aastal. Kõik arvestuse aastad korral on näha kõik püsiandmete read.
-) Parandatud töötuskindlustuse arvutamist sõltuvalt vanusest korral.
-) Palgalehtede register sõltub valitud valdkonnast.
-) Veidi muudetud töötuskindlustuse tõendi arvutamist. Koondamishüvitused, mida ei maksustata töötuskindlustusega, summeeritakse sisse.
-) Uus tulumaksu tunnus: Ei ole maksuvaba kuus. Erinevalt tunnusest 'Ei ole maksuvaba' ei toimu tulumaksu korrigeerimist aasta algusest, vaid ühe tasumise kuu piires.
-) Muudetud Taavist palgaandmete importimist.
-) Uus aruandevorm töötuskindlustusmaksete kohta. Summeeritakse arvestatud perioodist lähtuvalt eelneva 12 kuu kohta ühele töötajale. Sõltub valitud valdkonnast. Ei sõltu allüksusest ega töölepingust. Postiindeksi jaoks eraldi väljad nii tööandjal, kui ka töötajal. Summeeritakse ainult need tasuliigid, mis on aluseks töövõtja töötuskindlustuse arvutamisele. Puhkusetasude veergu summeeritakse ainult need tasuliigid, mis on seotud puhkuse algoritmidega. Töö- või teenistussuhte lõpetamise määramiseks on tasuliikides uus tunnus. Vaikimisi ei ole ükski. Töö- või teenistussuhte lõpetamisel makstud hüvitisi ei summeerita puhkuse veergu. Vaikimisi kirjutab tõendile alla kasutaja, kes on programmi loginud. Kasutaja aruannete seadistuses saab määrata teisiti. Kasutaja üldistes parameetrites on uus väli telefoni numbri jaoks.
-) Tasuliikide jaotust ja tasuliikide tabeleid saab trükkida ühe tasumiseks päeva kohta.
-) Saab sisestada mitteresidentide andmeid TSD vormi jaoks.
-) Uus aruandevorm Tasuliikide tabeli all: Töötaja + Kulu liik. Summeeritakse kõik arvestatud summad tasuliikidega seotud kulu liikide kaupa. Kui kulu liik puudub, siis kasutatakse selle tasuliigi kulu liiki, millele ta viitab (üldjuhul puhkuserahad). Saab arvutada kuu, kvartali ja aasta algusest etteantud kuuni.
-) Parandatud kogumispensioni automaatse arvutamise algoritmi.
-) Parandatud töövõtja töötuskindlustuse arvutamist naistel, kes on sündinud vahemikus 1944 kuni 1952.
-) Töövõtja töötuskindlustust arvutatakse sõltuvalt isikukoodi järgi arvutatud vanusest e. vanaduspensionil olevatel töötajatel ei arvutata (sõltumata pensionistaazist). Kui on vaja arvutada, siis tuleb panna tunnus, et arvutatakse töötuskindlustust.
-) Kõigil, kes isikukoodi järgi on sündinud 1983 või hiljem, arvutatakse kogumispensioni.
-) Kaks uut algoritmi: Keskmise palga maksmine kalendripäevades; Kindel päevatasu iga tööpäeva eest.
-) Erisoodustuste maksudele saab määrata eraldi kulu objekti.
-) Töötajate nimekirjas on võimalik muuta tulumaksuvaba miinimumi kuude arvu võrreldes sellega, mis programm ise oleks arvutanud.
-) Esialgne variant isikukaarti trükivormist. Ootan ettepanekuid täienduste ja paranduste osas.
-) Kaks uut algoritmi töötasude arvutamiseks. Fiks.summa ja Keskmine palk. Esimene on kombinatsioon Kuupalga ja Puhkus 8 algoritmist. Teine on analoog Puhkus 6 algoritmile.
-) Maksude algoritmid oluliselt muutunud. Eriti tööandja töötuskindlustus. Seadistuses saab määrata, et arvutada valdkondade lõikes.
-) Puhkusereservile saab pearaamatusse importimiseks seadistuses määrata eraldi mem.orderi. Vaikimisi L05.
-) Kinnipidamiste import kassa/panka muudetud. Vaata Kassa/pank
-) Tasuliikide tabelit saab trükkida ühe tasuliigi kohta.
-) Tasuliikide tabelit saab trükkida koos isikukoodiga.
-) Palgalipikule trükitakse arvestatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustus. Vajadusel saab aruannete seadistuses välja lülitada.
-) Erisoodustuste maksud (sotsiaalmaks ja tulumaks) saab kanda kassa/panka ja pearaamatusse sama kulu liigiga, mis on valitud kandele või allüksusele.
-) Kõiki kulude ja tulude klassifikaatoreid saab valida allüksuste nimekirjas, tasuliikide nimekirjas, erisoodustuste- ja puhkusereservi kannetele. Allüksuse juures valitud klassifikaatorit kasutatakse siis, kui tasuliigi või kandega ei ole valitud.
-) Palgaarvestuse andmeid saab importita Taavi raamatupidamise andmebaasist.
-) Palgaarvestuse andmeid saab importita teistest PMen andmebaasidest.
-) Eraldi objekt puhkusereservi arvutamiseks. Kuue kuu keskmine arvutatakse alates jooksvast arvestuse kuust tagasi. Sisestada tuleb päevad, konteering ja muud vajalikud klassifikaatorid, mis ei ole allüksusega määratud. Palgalehte ei ole vaja trükkida.
-) Palgalipikuid saab saata meiliga.
-) Saab trükkida ühikute (koguste) jaotust tasuliikide lõikes. Enamjaolt on koguseks tunnid.
-) Saab trükkida koormuse jaotust sõltuvalt allüksusest. Kui ühe töölepingu järgi töötab kahes allüksuses, siis summeeritakse topelt.
-) Alimentide ja teiste kinnipidamiste juures saab näidata eraldi saaja, kellele kantakse üle kinnipeetud summa
-) Alimentide korral saab püsiandmetes määrata, et arvestada tulumaksuvaba miinimumi. Esialgu ei korrigeerita e. arvestatakse igalt väljamakselt. Vajadusel tuleb endal tunnusega reguleerida.
-) Saab trükkida nimekirju kogumispensioniga liitunud ja mitteliitunud töötajate kohta.
-) Palgatõendile saab seadistuses määrata, kes annavad allkirjad. Kasutaja amet ja nimi sisestatakse seadistuse aknas kasutaja parameetrite all.
-) Saab trükkida palgalehtede registrit, mis sõltub eelnevalt valitud mem.orderi kuust, allüksusest ja valdkonnast. Valdkond seotakse läbi allüksuse.
-) Palgatõendi trükkimisel saab aruande seadistuses määrata, millised tasuliigid summeeritakse arvestatud veergu ja millised kinnipidamiste veerud tõendisse trükitakse.
-) TSM vormi saab trükkida sõltuvalt tasumiseks perioodist.
-) Seadistuses üldiste parameetrite all saab määrata, et keskmine puhkus arvutada üle töölepingute või üle allüksuste.
-) Töötasu andmete lisamisel või korrastamisel näidatakse allüksuse töötajate nimekirjas ainult neid, kelle tööleping ei ole lõppenud enne mem.orderi kuud ja aastat.
-) Tasuliikides on eraldi tunnused puhkuseraha arvutamiseks keskmise ja kuupalga säilitamise korral.
-) Keskmise puhkusetasu arvutamisel, kui palka ei ole arvestatud, siis päevad summeeritakse sisse.
-) Peale varasemate kuude summade arvutamist on võimalik keskmise puhkuseraha arvutamine katkestada.

6. Põhivarad

-) Põhivara inventarinumber 20 pos.
-) Inventuuri trükivormile saab seadistada ka kulumi protsendi ja jääkmaksumuse.
-) Muudetud tehingupartneri importi pearaamatusse. Väljakandmisel seotakse deebet kontoga saaja TP kood, kui puudub, siis asutus/isiku TP kood. Kreedit kontoga seotakse asutus/isiku TP kood.
-) Kandele saab valida uued klassifikaatorid (Meede ja Taotlus) ja need imporditakse pearaamatusse.
-) Inventuuri trükivormil allüksuse nime veerg. Inventuuri trükivormi aruande nimi sõltub seadistusest.
-) Välja kandmise korral võimalus sisestada dokumendi number.
-) Muudetud põhivara importi failist. Lisatud koguse veerg. Menüüst valida Import/eksport -> Import failist -> Tabelid -> Failist 1. Faili kirjeldus
-) Inventuuri trükkimise aruandele saab seadistuses ise määrata aruandele nime (Inventeerimisnimestik, Lugemisleht jne.) ja lisada kasutusele võtmise ning märkuste veeru.
-) Mahakandmisel saab määrata, et ka väljakandmise kuul arvutada kulumit. Seni arvutati kulumit ainult kuni väljakandmise kuuni v.a.
-) Põhivaraga on võimalik siduda lepinguid. Menüüst Kanded -> Lepingud. Mõeldud kasutamiseks seoses maa kasutusvaldusega.
-) Kannetes kulumi protsendi veerg. Kuna ühel kandel võib olla mitu kulumi protsenti, siis kvatakse, mis kehtib perioodi lõpu seisuga.
-) Allüksuse kood. vt. Üldised
-) Kui uuenduste käigus programm ei toonud kaasa muud informatsiooni, siis saab seda uuesti teha, kui logida programmi administraatori nime ja parooliga ning valida menüüst Import/eksport -> Import PMen win -> Konverdi muu informatsioon. Kui valida ekslikult kaks korda, siis impordib topelt. Võimalus on ka muu informatsioon kustutada, aga siis kustuvad peale importimist tehtud muudatused.
-) Põhivara kaardi uus kolmeosaline trükivorm.
-) Kontrollida kulumid ja jääkmaksumused enne ja peale uuendamist.
-) Mahakandmine e. väljakandmine toimub lisamise/korrastamise aknas.
-) Kulumi protsent on eraldi aknas, mis avaneb automaatselt kande korrastamisel.
-) Kulumi protsent on dünaamiline. Muutuse korral tuleb lisada uus rida.
-) Muu informatsioon sama inventari numbri ja arvel konto korral on ühine.
-) Sama inventari numbri ja arvel konto korral loetakse põhikandeks kõige väiksema kande numbriga rida.
-) Kui põhivara tuleb arvele koos varasema kulumiga, siis kogu varasem kulum loetakse arvele tulnud kuu kulumiks.
-) Varasema mõiste eksplutatsiooni kuu ja aasta asemel on mõiste kasutusele võetud. Informatiivne väli. Ei sõltu kulumi arvestus ega konteerimine pearaamatusse.
-) Puudub mõiste varasema kulumi kuu ja aasta. Varasemat kulumit e. ületulnud kulum loetakse arvelevõtmise kuupäeva suhtes.
-) Kui varasem kulum oli sisestatud seoses kulumi protsendi muutusega, siis kulumi arvutamine jätkub varasema kulumi kuust ja aastast. Sellest varasema perioodi kohta programm ei anna tõeseid väärtusi nagu ka vana versioon. Kui soovite taastada varasema perioodi nii nagu oli, siis tuleb olemasolev kulumi protsent kustutada ja lisada läbi aegade kulumi protsendid kronoloogiliselt kasvavalt.
-) Jälgida, et jääkmaksumused seisuga 2006.a. ei muutuks.
-) Muudetud põhivara importi failist. Menüüst valida Import/eksport -> Import muu raamatupidamine -> Failist. Faili kirjeldus
-) Põhivara arvelevõtmise kohta kaks uut välja: varasema kulumi kreedit ja tulnud konto rahavoog. Juhend
-) Muudetud inventuuri seadistust. Veergusid, mida ei täideta, saab väljalülitada. Paberit saab keerata ja fondi suurust muuta.
-) Kui põhivara sissetuleku objektile on valitud kulumi paralleelkande deebet ja kreedit, siis saab lisaks valida ka rahavoo koodi, mis võib olla erinev kulumi rahavoo koodist.
-) Inventuuri trükiga seotud parameetrite seadistamine on igal kasutajal eraldi. Lisaks saab sisse/välja lülitada info ja kulunud veerge.
-) Ka 156 ja 157 algavatel kontodel nullitakse tehingupartner ja tegevusala, kui rahavoo kood ei ole 01.
-) Põhivara koondis summeeritakse varasem kulum arvestatud periood, kui põhivara on arvele võetud arvestatud perioodil koos varasema kulumiga.
-) Põhivara andmete import teisest PMen andmebaasist
-) Põhivara inventeerimist saab importida teksti failist, mis sisaldab rida realt inventari numbreid, mis algavad sümboliga #
-) Inventeerimise aruandest saab raamatupidamise andmed välja lülitada.
-) Aruannete trükk sõltub päringust. Päringuid saab teha allüksuste klassifikaatorite kohta.
-) Saab teha põhivara inventuuri vöötkoodilugeja abil. Fikseeritakse kuupäev ja kellaaeg, millal põhivara on olemas. Inventuuri aruande seadistuses tuleb määrata inventeerimise periood ja valida, kuidas täidetakse tegelik seis.
-) Põhivara kaardi trükk.
-) Põhivara koondi trükk. vaata siia
-) Sama inventari numbri korral trükitakse nimekirja vara nimetus, mis on lisatud või korrastatud varem.
-) Põhivara mahakandmiseks (Ctrl+M) ja muu informatsiooni (Ctrl+I) sisestamiseks on eraldi aknad.

7. Materjalid

-) Muudetud materjalide kannete importi failist Juhend
-) Kandele saab valida uued klassifikaatorid (Meede ja Taotlus) ja need imporditakse pearaamatusse.
-) Kande lisamisel saab valida arvel kontole eraldi määrata tehingupartneri. Kui jääb tühjaks, siis kasutatakse asutus/isikuga seotud tehingupartnerit.
-) Kande lisamisel saab valitud kontole eraldi määrata tehingupartneri. Kui jääb tühjaks, siis kasutatakse asutus/isikuga seotud tehingupartnerit.
-) Materjalide nimekirjas muu info all lisaks ka kiudained.
-) Uus veerg - algoritm.
-) Menüü definitsioon võimaldab ühte materjali nimetust lisada mitu korda.
-) Materjalide nimekirja import failist Juhend
-) Valgud, rasvad, süsivesikud, kalorid. Materjalide nimekirjas hiire parema nupuga või Ctrl+U saab eraldi aknas sisestada 1 ühiku väärtused. Trükivormis Kalorid korrutatakse kreedit kannete kogus 1 ühiku väärtusega.
-) Menüüd e. võimalik koostada nimekiri, kus üks nimetus on seotud mitmete materjalide nimetustega. Uus valik - sisu. Sisuga valitakse.kas on tegemist materjalide kannetega või menüü kannetega. Kui lisada menüü kanne, siis programm lisab automaatselt materjalide kanded.
-) Inventuur vöötkoodilugeja abil.
-) Vana trükivorm nimetuste lõikes eraldi menüü valiku all Nimekiri -> Käibed. Lisatud uus trükivorm Nimekiri -> Jääk, kus nimekiri summeeritakse nimetuste ja allüksuste kaupa. Arvutatakse ainult lõppjääk. Mõeldud andmete eksportimiseks põhivara moodulisse.
-) Inventuuri trükkimise aruandele saab seadistuses ise määrata aruandele nime (Inventeerimisnimestik, Lugemisleht jne.) ja lisada märkuste veeru.
-) Automaatsed kanded allüksuste vahel. Toimib ainult lisamise ja kustutamise korral. Kande lisamisel tuleb valida konto, mis on seotud teise allüksusega ja määrata vastav allüksus ja vajadusel objekt. Kui objekt jääb valimata, siis automaatne kanne lisatakse sama objekti alla. Kui kustutada kanne, mis on seotud paralleelkandega, siis kustutatakse ka paralleelkanne. Kui kannet korrastada, siis paralleelkanne ei muutu. Eksliku sisestamise korral kanne kustutada ja lisada uuesti.
-) Allüksuse kood. vt. Üldised
-) Toimib automaatne dokumentide nummerdamine. Analoogiline Kassa/panga programmiga.
-) Saab trükkida saatelehti. Ühele saatelehele summeeritakse sama arve numbriga väljaminekud.
-) Muudetud inventuuri seadistust. Veergusid, mida ei täideta, saab väljalülitada. Paberit saab keerata ja fondi suurust muuta.
-) Kande lisamisel/korrastamisel saab sisestada koos käibemaksuga summa. Kui on sisestatud kogus, siis arvutatakse ka uus hind.
-) Materjalide koondi seadistamine on igal kasutajal eraldi. Lisaks saab määrata, kas koond arvutatakse sõltuvalt objektist ja saab valida, millised veerud trükitakse.
-) Väljamineku hinnad arvutatakse koos käibemaksuga. Kui väljaminekul soovitakse näidata eraldi käibemaksu, siis arvutatakse see tagasijagamisega.
-) Kreedit kannetele saab määrata ühiselt tehingupartneri allüksuste nimekirjas.
-) Materjalide import teksti failist (*.txt). Fail koosneb kaheksast veerust: 1.allüksuse nimi; 2.mat.vastutaja nimi; 3.pearaamatu konto; 4.objekti nimi; 5.materjali kood; 6.nimetus; 7.mõõtühik; 8.kuupäev; 9.kogus; 10.summa.
-) Inventeerimise aruandest saab raamatupidamise andmed välja lülitada.
-) Aruannete trükk sõltub päringust. Päringuid saab teha allüksuste klassifikaatorite kohta.
-) Saab trükkida koondeid allüksuste lõikes
-) Saab trükkida inventeerimisnimekirja

8. Arved

-) Maksude definitsioonide põhjal on võimalik trükkida Word põhjale erinevaid dokument. Eeldab, et maksude nimekirjas oleksid koodid. Asendatavad väljad on võimalik leida programmiga kaasas olevalt näidiselt Leping.doc
-) Maksude nimekirjas saab määrata, kas on tegemist tavalise maksuga või isikliku sõiduauto hüvitisega. Isikliku sõiduauto hüvitise korral saab maksu defineerimisel sisestada, kas on tegemist arvestusega või arvestuseta ja sõiduauto registreerimise numbri.
-) Kolm uut trükivormi: Kanded, Näiduleht ja Ajagraafik. Kujundamine toimub seadistuses Kasutaja -> Programmi aruanded.
-) Allüksuse kood. vt. Üldised
-) Allüksuste nimekirjas saab määrata tasumise tähtaja arve kuupäeva suhtes.
-) Maksude nimekirjas saab määrata, et hind on antud koos käibemaksuga.
-) Parandatud kokku koguse jagamist proportsionaalselt klientide vahel.Menüüs kannete all.
-) Maksu defineerimisel saab igale kliendile sisestada personaalse hinna.
-) Koos kogusega saab sisestada ka koefitsendi, millega korrutatakse maksu hind. Võimaldab ühe maksu rea korral arvutada summa erinevate hindadega.
-) Iga koguse rea korral lisatakse arveldustesse eraldi rida. Varem summeeriti kokku.
-) Maksude nimekirjas saab maksudele sisestada koodid, millega määratakse arve sisus maksude ridade järjekord.
-) Arved imporditakse arveldustesse sõltuvalt allüksusega määratud päevast. Ühe päeva arved imporditakse korraga.
-) Maksu hinna saab määrata sõltuvalt allüksusest.
-) Saab koostada automaatselt arveid. Juhend
-) Maksude (lasteaiamaks, kommunaalmaksed) kogumise programm on ümber nimetatud arvete programmiks.