PMen juhend

Muudatused


25.06.2019

-) Arvelduste moodulis täiendatud e-arve XML faili eksportimisel info väljasid. Juhend. Kui arveid väljastada Eesti töötukassale või mõnele teisele asutusele, kellel on e-arvete informatsiooni osas erilised nõuded.

-) Eelarve moodulis uuele tulu/kulu aruandele on lisatud Kokku kulud rida.

03.06.2019

-) Eelarve moodulis on Tulude ja Kulude aruannete koostamiseks uus kiirem protseduur. Üldised aruande koostamise põhimõtted samad. Vahekokkuvõtted summeeritakse vahekokkuvõtte koodiga. Varem esimese sarnase koodiga. Kui klssifikaatoris vahekokkuvõtte rida puudub, siis nimetus puudub või on eelmise taseme klassifikaatori nimetus. Veebiaruandes on veel kasutusel vana algoritm. Paluna anda tagasisidet, kuidas uus protseduur toimib. Kui hästi, siis asendme ka veebirakenduses uue algoritmi.

-) Palgaarvestuses saab korraga kõigile arvutada puhkusetasud kõikide algoritmide järgi. Töölepingute ajutises peatamises peab olema valitud tasuliik.

-) Parandatud materjalide saatelehe trükivorm.

-) Panga BIC koodi lahter on 20 sümbolit.

-) Arveldustes saab sarnaselt ettemakstud tulevaste perioodide kuludega jagada ka tulevaste perioodide tulusid. Vaikimisi on seadistuses määratud konto 203990. Sama kontoga peab olema avatud arvelduste objekt.

-) Teadete saatmine ostjate ja hankijate meilile. Juhend

-) Täiendus Telema e-arvete eksportimisel. Kui arve kannetel on näidatud viit teisele arvele (kreedit arve), siis dokumendi tüübiks näidatakse kreedit arve (DocumentSubType=CRE)

14.04.2019

-) Põhivara kannete veebirakendus Juhend

-) Puhkusereservi import teisest PMen baasist toob üle kahe viimase aasta andmed

-) Teatud importimiste korral on küsimuse aknas "Kas importida..." asendatud sõna Ei sõnaga Kustuta. Sisu jääba samaks nagu varem - selle valiku korral varasem import kustutatakse. Väga oluline jälgida Arvete moodulist importimise korral Arvelduste moodulisse. Kui arved on juba saadetud saajatele, siis ei tohi kustutada.

01.04.2019

-) Eelarveandmikus tekkepõhiste kannete analüüsimiseks uued veerud Saldoandmiku põhjal. Juhend

19.03.2019

-) Eelarveandmikus arvutatakse Nõuete ja kohustuste saldo muutus. Valem Rida 54 - Rida 50 - Rida 51.

-) Asutus/isikute nimekirjas võimalus valida arve saatmise viis 2 BillMe.

-) Parandus, kui arve saatmise viis 1 on BillMe, siis e-arvete Omnivasse saatmise korral ei määrata arve kanalit. Varem oli vaikimisi Paberil.

-) E-arvete saatmisel BillMe keskkonda kuvatakse arvete registris vaikimisi ainult arved, kus asutus/isikute nimekirjas on arve saatmise viis 1 või 2 BillMe. Kui on soov saata ka teisi arveid, siis tuleb Seadistuse aknas ülevalt PMen ja alt Web teenus muuta BillMe arved tunnust.

05.03.2019

-) Pearaamatus uus trükivorm: Tulude/kulude tasakaal. Summeerib pearaamatu kanded kahekohaliste kontode kaupa ja grupeerib kolme ossa:

Võimaldab analüüsida, kas kõik vajalikud kanded summeeritakse tekkepõhisesse tulu/kulu aruandesse.
Toimib koos päringuga ja koostatakse valitud perioodi kohta

-) Kui programmi uuendamine uue põhimõtte järgi ei toimi, siis tuleb uuendada Powershell versioon vähemalt 5.0 peale. IT aitab.Powershell

-) BillMe saab teha päringuid kõigi neile saadetud arvete tasumiste ja saldode kohta.

28.02.2019

-) Muudetud kontode nimekirja kujundust. Esile on toodud tekkepõhiste tuludega ja kuludega seotud seadistused.

-) Muudetud pearaamatu automaatse impordi põhimõtteid.
Kui pearaamat on lukustatud teatud kuupäevani, siis imporditakse ainult hilisemad kuud.
Kui tänane kuupäev on suurem kui 30.juuni käesolev aasta ja lukustuse kuupäeva aasta on väiksem kui käesolev aasta, siis imporditakse alates jooksva aasta algusest.
Kui tänane kuupäev on väiksem kui 01.juuli käesolev aasta ja lukustuse kuupäeva aasta on väiksem kui eelmine aasta, siis imporditakse alates eelmise aasta algusest.

-) Muudetud teadete akna kujundust

-) Täiendatud programmi versiooni uuendamise põhimõtteid Juhend

10.02.2019

-) Palgaarvestuse moodulis on uus statistika vorm Töötasu struktuur 2018 aasta. Juhend

18.01.2019

-) Puhkusereservi arvestust saab importida Personali moodulist täispäeva täpsusega.

14.01.2019

-) INF3 eksportimisel on kaks uut võimalust:

-) INF3 eksportimisel saab valida kombinatsiooni Kulu objektist, Tegevusalast ja Osakonnast.

-) Arvete trükkimise kombinatsiooni nimekirjal on uus nimi: Dokumendi kujundus.

-) Arvete trükkimisel või salvestamisel PDF formaadis seotakse arve kanded valitud dokumendi kujundusega.

-) Arveid ei saa eksportida faili või saata e-arvete operaatorile, kui arve ei ole seotud dokumendi kujundusega.

-) Arveid saab korraga eksportida faili või saata e-arvete operaatorile, kui nad on seotud erinevate dokumentide kujundusega.

-) Dokumendi kujunduses saab sisestada dokumendi nime. Vaikimisi on dokumendi nimi: Arve nr.

-) Dokumendi kujunduse saab trükkimise abil siduda ka kohustuste kannetega.

-) Dokumendi kujunduse saab valida kõikidele Arvelduste objektile. Näiteks toetuste objekti saaks siduda kujundusega, mille dokumendi nimi on: Toetus. Tuleb teha vahet, mis on kujunduse nimi ja mis on kujunduse dokumendi nimi.

07.01.2019

-) Muudetud PMen versiooni uuendamise uusi põhimõtteid. Sarnaselt varasemaga peavad andmebaasi uuendamise ajal teised kasutajad PMen programmi sulgema.

-) Kassa/pangas INF3 eksportimisel on lisatud kulu objekti valik.

-) Palgalehti saab trükkida allüksuse koodide kaupa mitmest allüksusest kokku.

-) Põhivara kandele lisatud uus väli tunnus. Võib kasutada katastritunnuse jaoks.

-) Muudetud INF14 vormi. Summad euro täpsusega. Lisatud tervise edendamise kulud.

02.01.2019

-) Programmi versiooni uuendamise uued põhimõtted. Juhend Teatud aja toimib samaaegselt uuendamine ka nagu seni.

-) Sisulised muudatused kannete unikaalse tunnusega, mille tulemusena lisandub võimalus muuta kande kuupäeva ühest aastast teise. Esialgu vaid Arvelduste moodulis. Muudatused jätkuvad järgmiste uuendustega.

-) Andmebaaside liitmise korral muudetud ületoomise kuupäev 31.12.2018.a.

-) Parandatud Erisoodustuste importimist e-arvete keskkonnast.